1993

1993. május 26., szerda I. évfolyam, 41. szám

***      Május 25-én, kedden, Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége.

            A testület meghallgatta Takács Csaba ügyvezető elnök beszámolóját az RMDSZ-küldöttség május 16–23-a között Flensburgban tett látogatásáról és részvételéről a FUEV XIX. kongresszusán. Szövetségünket az Európai Népcsoportok Föderatív Uniója kongresszusán Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna politikai alelnök és Pillich László képviselte. A kétéves társult tagság után az RMDSZ-t ezen a kongresszuson felvették a teljes jogú tagok közé. Említésre méltó, hogy az RMDSZ az első a volt kommunista országok kisebbségi szervezetei közül, amely igényelte és elnyerte a teljes jogú FUEV-tagságot.

            Minthogy a FUEV az Európa Tanács mellett konzultatív szerepkörrel rendelkező szervezet, az RMDSZ fölvétele a teljes jogú tagok sorába igen fontos esemény, s szövetségünk nemzetközi megítélésében és a romániai magyarság érdekeinek nemzetközi képviseletében jelentős előrelépésnek könyvelhető el.

            A továbbiakban az ÜE meghallgatta Somai József tájékoztatóját az Egyeztető Tanács udvarhelyi tanácskozásáról és Magyar Nándor László beszámolóját az SZKT marosvásárhelyi tanácskozásáról.

            Az ügyvezető elnök kérésére a főosztályok vezetői (az ügyvezető alelnökök) beszámoltak egyhavi munkájukról.

            A testület megvitatta Tokay György beszámolóját az RMDSZ-nek a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban való részvétellel kapcsolatos álláspontjáról, és javasolta a szövetségi elnöknek, hogy a tanácsban szövetségünket Borbély László, Varga Attila és Bakk Miklós képviselje.

            Az ÜE megvitatta a megyei szervezetekkel való kapcsolatrendszer kiépítésének kérdéseit, mintegy előkészítve a megyei szervezési alelnökök május 28–29-én Kolozsváron sorra kerülő tanácskozását.

***      A Képviselőházban május 25-én került sor az 1991. és 1992 évi fizetési deficitet kiegyenlítő állami hitel törvényének vitájára és elfogadására. Az általános vitát a Ház pénzügyi szakembereinek érvelése döntötte el, de abban Florian Berceanu volt pénzügyminiszter után Vida Gyula RMDSZ képviselőnek jutott a főszerep.

            Ugyanaznap került sor a progresszív jövedelmi adó 32/1991-es számú törvényének módosítására és kiegészítésére. Az RMDSZ részéről Vida Gyula és Márton Árpád szólalt fel.

            A munkanapot a Törvényhozó Tanács megszervezéséről és mőködéséről szóló törvénytervezet vitájával folytatta a Képviselőház. A vita során jogász képviselőink közül Sinkó István és Székely Ervin mondott véleményt.