1993

1993. május 20., csütörtök I. évfolyam, 37. szám

***      Emil Constantinescu professzor elnökletével 1993. május 19-én ülésezett a fővárosban a Romániai Demokratikus Konvenció Végrehajtó Bizottsága. A tanácskozáson az RMDSZ-t Markó Béla szövetségi elnök és Tokay György ügyvezető politikai alelnök képviselte.

***      Május 20-án az RMDSZ bukaresti székházában megtartotta szokásos kéthetenkénti sajtóértekezletét Markó Béla szövetségi elnök. A sajtóértekezleten a szövetségi elnök mellett részt vett Verestóy Attila, szenátusi frakcióvezető, ügyvezető politikai alelnök, Tokay György képviselőházi frakcióvezető, ügyvezető politikai alelnök, Szabó Károly szenátor, Szilágyi Zsolt és Sinkó István képviselők.

            Bevezetőjében Markó Béla tájékoztatta az újságírókat az RMDSZ EDU-tagságával kapcsolatos legutóbbi fejleményekről, az RMDSZ Egyeztető Tanácsának megalakulását előkészítő székelyudvarhelyi tanácskozásról és kifejtette az RMDSZ álláspontját, értékelését Románia Európa Tanácsba való felvétele jelenlegi stádiumával kapcsolatban, hangsúlyozva azokat a megoldásra váró – tanügyi, nyelvhasználati – problémákat, amelyek Románia felvételének elbírálásakor mindenképpen latba esnek. Ilyen összefüggésben szóba kerültek az 1989. december 22-i és 1990. március 19–20-i Hargita és Kovászna megyei események kapcsán kisebbségünket ért jogsérelmek, a zetelaki, oroszhegyi, valamint marosvásárhelyi elítéltek ügye. A kérdésekre adott válaszokban az RMDSZ képviselői alapos érveléssel fejtették ki, hogy Cseresznyés Pál és a többi elítélt ügyében politikai perekről van szó, amelyek egyértelmően azt bizonyítják, hogy egyes politikai erők az 1989-es forradalom átértékelésére tesznek kísérletet.