1993

1993. május 19., szerda I. évfolyam, 36. szám

***      Május 18-án egész napos tanácskozásra került sor Székelyudvarhelyen, melynek témája az Egyeztető Tanács létrehozása keretfeltételeinek közös kialakítása és az alakuló ülés időpontjának rögzítése volt. Úgyszintén napirendre került a tanügyi törvénytervezettel, általában a magyar nyelvű oktatásal kapcsolatos problémákban való kölcsönös tájékoztatás és eszmecsere.

            Az egyházaink, valamint kulturális, oktatási, tudományos és társadalmi szervezeteink vezetői mellett közéletünk neves képviselői is megtisztelték jelenlétükkel a tanácskozást. Az RMDSZ vezetőségét Markó Béla szövetségi elnök, Somai József szövetségi biztos, Magyari Nándor László önkormányzati és reformügyi alelnök, Fülöp Fischer Ildikó oktatási alelnök képviselték, akik hozzászóltak a vitához.

            Üdvözlő beszédet Ferenczy Ferenc, Székelyudvarhely polgármestere mondott, majd Markó Béla bevezetője, Magyari Nándor László előadása és Somai József beszámolója után alkotó jellegű és nyílt vitára került sor.

            A tanácskozás eredményeként körvonalazódtak azok a megoldási javaslatok, melyek az Egyeztető Tanács hatáskörével és a képviseleti normákkal kapcsolatban előzetesen, de a tanácskozás folyamán is felmerültek. Döntés született arról, hogy egy nyolc tagú – Benkő Samu, Dávid Gyula, Kerekes Jenő, Magyari Nándor László, Markó Béla, Somai József, Szőcs Géza és Vanek Ferenc összetételő – bizottság készítse elő az Egyeztető Tanács alakuló ülését, és hogy 1993. július 5-re hívja össze a testület alakuló ülését.

***      Ugyancsak Székelyudvarhelyen, május 18-án ülést tartott az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, melyen Markó Béla szövetségi elnök is részt vett. A testület közelgő SZKT ülés előkészítésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalt meg. Véglegesítették az Ügyvezető Elnökség Működési Szabályzatát, és megvitatták azokat a dokumentumokat, melyeket az SZKT elé fognak terjeszteni. György Béla Zsolt gazdasági alelnök részletes beszámolót tartott a Csíkszeredában május 15-én megalakult Gazdasági Tanács összetételéről, hatásköréről és működési kereteiről. Az Ügyvezető Elnökség Varga Attila képviselőt bízta meg azzal a feladattal, hogy a Nemzeti Kisebbségi Tanáccsal kapcsolatos fejleményekről beszámoljon az SZKT-nak.