1993. május 18., kedd I. évfolyam, 35. szám

***      Május 17-én, hétfőn délután a Román Televízió II. mősorában, a Mihai Tatulici szerkesztette “Tartson velünk a második mősoron” (Veniøi cu noi pe programul doi) címő adás keretében újabb kerekasztal vitára került sor a nemzeti kisebbségekről, ezúttal kifejezetten a romániai magyarságról.

            Mint ismeretes, egy három héttel korábban – április 26-án – sugárzott adásában, amely eredetileg az emberi jogokról és benne a kisebbségi jogokról szólt volna, s amelyen az RMDSZ-t Tokay György képviselte, a televízió a már megszokott manipuláció szándékkal, meglehetősen egyoldalú beállításban elevenítette fel az 1990. márciusi marosvásárhelyi eseményeket, teljesen elhallgatva például a véres összetőzések előestjén történteket, a megyei RMDSZ-székház ostromát és Sütő András életveszélyes bántalmazását, ezzel szemben többször bejátszotta a Cofariu ütlegelését rögzítő képkockákat. Akkor a vita folytatásában egyeztek meg a kerekasztal résztvevői.

            A tegnapi adásban az RMDSZ kifejezett kérésére – mintegy válaszképpen az elhangzott vádakra – bejátszották a marosvásárhelyi RMDSZ által készített filmet, amelyben az események kronológiája és a megszólaltatottak – köztük Mihãila Cofariu – vallomásai a történtek hátterét, kiváltó okát, a rendfenntartó erők és a hatalom – különösen Iliescu elnök- bőnös tétlenségét is igazi megvilágításba helyezik.

            Az RMDSZ képviseletében Tokay György, Frunda György, Borbély László, Magyari Lajos és Márton Árpád vett részt a kerekasztalon. A Keresztény Demokrata Nemzeti Parasztpártot Corneliu Coposu elnök, a Polgári Szövetséget pedig ugyancsak a szervezet elnöke, Gabriel Andreescu képviselte. Az “ellentábort” Ileana Vulpescu (“független” írónő, a România Mare állandó munkatársa) és Ion Coja (a Vatra Româneascã vezető egyénisége, román demokratikus agrárpárti szenátor), valamint Viorel Hrebenciuc, a kormány főtitkára alkották, ők próbálták az adásvezető Tatulici szemforgató “semlegességét” kihasználva ismét a magyarságot okolni minden bajért és etnikai ellentétért, eladdig, hogy Viorel Hrebenciuc a kormány nevében felvetette, miért nem hat oda az RMDSZ, hogy Antall József írja alá a határok sérthetetlenségére vonatkozó klauzumát. Erre nagyon frappáns és okszerő választ nem is képviselőinktől, hanem bûnbakkereső és az etnikai feszültségeket szító, az Erdély “elszakításáért” minduntalan vészharangot kongató román nacionalisták és szélsőségesek ártalmas, az ország európai integrálódását akadályozó tevékenységét kemény szavakkal ostorozó Corneliu Coposutól kapták meg: nem az RMDSZ dolga ez. Az olykor egészen képtelen vádakra (Ileana Vulpescu: “Petőfi román vérbe akarta mártani kardját!”) képviselőink higgadt, erkölcsi fölényt sugárzó, konkrét tényekre, adatokra alapozott válaszokat adtak. A helyenként élesre forduló vita végül is a politikai szövetségeseink által is támogatott RMDSZ-képviselők erkölcsi győzelmével ért véget.

***      Május 17-én a Képviselőházban több RMDSZ-képviselő is interpellált. Mátis Jenő az állami támogatás megvonásával kapcsolatos következményekre hívta fel a figyelmet, és kérdést intézet a Népjóléti Minisztériumhoz a főiskolai hallgatók ösztöndíjával kapcsolatban, mely nem követi az árak növekedését. Székely Ervin a falu helyzetével kapcsolatban interpellált, kérvén a kormányt, hogy közölje álláspontját a kisebb települések, falvak megsegítésével kapcsolatban.

***      Hétfőn, május 17-én, Marosvásárhely vendége volt Robin Freedman, a washingtoni székhelyő NDI (A Demokráciáért Tevékenykedő Intézet) szakértő-tanácsadója.

            A Pro Democraøia szervezésében délelőtt 11 órakor a Városi Tanáccsal, majd délután a megyében tevékenykedő politikai pártok képviselőivel folytatott eszmecserét a következő témában: Pártok-Parlament-Állampolgárok és a közöttük létező kapcsolatrendszer formái. Az RMDSZ városi tanácsosai és az elnökség által kijelölt képviselők bemutatták azt az élő és jól szervezett kapcsolatrendszert, mellyel a Maros megyei szervezet vezetősége, szenátorai és képviselői kötődnek a választópolgárhoz.