1993

1993. május 14., péntek I. évfolyam, 33. szám

***      A Szövetségi Képviselők Tanácsa május 21–22-én sorra kerülő II. ülésszakára az SZKT Állandó Bizottsága a következő napirendet javasolja:

            1. Az EMKE-frakció javaslata a megüresedett képviselői helyek betöltésére;

            2. Kiegészítő mandátumigazolás az előző határozat függvényében;

            3. Határozattervezet az SZKT Mûködési Szabályzatáról;

            4. A munkabizottságok számának és összetételének meghatározása;

            5. Az Alapszabályzat-szerkesztő Bizottság megválasztása;

            6. Határozattervezet az ügyvezető elnökség Mőködési Szabályzatáról;

            7. Az Ügyvezető Elnökség rövid beszámolója a testület és a belső önkormányzat kiépítése érdekében végzett munka eredményeiről.

            8. A szövetségi elnök és az ügyvezető elnök javadalmazásának megállapítása.

            9. Beszámoló a Kisebbségi Tanács megalakulásával kapcsolatos kérdésekről.

***      1993. május 10-én ülésezett Varsóban az Európai Demokrata Unió (EDU) Európa-Politikai Bizottsága. Az ülésen az RMDSZ-t Szőcs Géza és Patrubány Miklós képviselték, és  – a szövetség angol nyelvő dokumentumgyőjteményét mellékelve – hivatalosan beterjesztették az RMDSZ társulási kérését, melyet a Politikai Bizottság elfogadott. Az Európai Politikai Bizottság döntése a két évvel ezelőtt megkezdett társulási eljárás jelentős mozzanata, melynek eredményeként meghatározott időn belül bekövetkezik az RMDSZ felvétele, mint teljes jogú EDU-tag. A rövidesen sorra kerülő oslói és az őszi budapesti EDU-vezetői tanácskozásnak kell megerősítenie a bizottsági határozatot. A varsói határozat egyben azt is jelenti, hogy az RMDSZ politikai súlya úgy Romániában, mint a nemzetközi életben jelentősen megnövekedett.

***      1993. május 14-én Verestóy Attila, az RMDSZ alelnöke, a szenátusi frakció vezetője, Buchwald Péter szenátor, Kerekes Károly és Madaras Lázár képviselők fogadták a Transznacionális Radikális Párt delegációját. A küldöttsége (Oliver Dupuis, a párt közép- és kelet-európai tevékenységéért felelős titkára, Vasile Diaconu és Borbély Ernő, a párt állandó bizottságának tagjai) az RTP főtitkára, Sergio Stanzani vezette.

            Verestóy Attila összefoglalta az RMDSZ Programjának főbb célkitőzéseit és felvázolta a romániai politikai élet általános és a magyar kisebbséget érintő fontosabb problémáit. Madaras Lázár megelégedéssel nyugtázta, hogy a TRP és az RMDSZ programja sok szempontból, de különösen a nemzeti kérdésben megfogalmazott pontokban fedi egymást.

            Miután a vendégek megállapították, hogy a TRP romániai tagjai között az RMDSZ képviselők többségben vannak, elmondták, hogy pártjuk nem nyújthat sajátos megoldásokat az itt élő magyarság helyzetének javítását illetően, de közbenjárhat a nyugati struktúrák felelős politikusainál azért, hogy ezek globális eljárásokat eszközöljenek a kelet-európai kisebbségek érdekében. Ehhez viszont részletesen kell ismerniük az itteni állapotokat, ezért kérik az RMDSZ képviselők közremőködését.

***      A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége május 17-én, 17 órai kezdettel elnökségi ülést tart a Maros megyei elnökség székházában.

            Az ülés napirendi pontjai:

            1. Továbbképzés

            2. Szervezési gondok.