1993

1993. május 13., szerda I. évfolyam, 31. szám

***      1993. május 11-én ülést tartott a Nemzeti Kisebbségi Tanács. Az ülésen az RMDSZ-t Borbély László, Sinkó István és Varga Attila képviselték. Napirenden szerepelt a Tanács mőködési szabályzatának véglegesítése, a kisebbségek pénzügyi támogatásáról szóló keretszerződés, egy alapítvány létrehozásáról szóló határozattervezet és a Tanács ezévi programjáról szóló határozat.

            Az RMDSZ képviselői nem vettek részt a szavazáson, mert mandátumuk csak a tárgyalásokra szólt, ezért az RMDSZ két héten belül közli a hivatalos álláspontját.

            A Tanács következő ülését június 3-ra, szombatra tőzték.

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1993. május 11-én Kolozsváron ülést tartott. A tanácskozáson részt vett Markó Béla szövetségi elnök. Az Ügyvezető Elnökség meghallgatta Somai József szövetségi biztos előterjesztését, az Egyeztetô Tanács május 18-i udvarhelyi előkészítő ülésével kapcsolatosan. Az Ügyvezető Elnökség az Egyeztető Tanács szerkezetére és mőködésére vonatkozó javaslatot terjeszt elő Udvarhelyen.

            Az Ügyvezető Elnökség illetékes alelnökei bemutatták a kulturális, oktatásügyi és önkormányzati memóriumok tervezetét. A mővelődésügyi és oktatásügyi helyzetünket taglaló memóriumokat kidolgozásuk után az RMDSZ bemutatja az illetékes kormányzati szerveknek.

            A testület úgyszintén megtárgyalta a kisebbség általános helyzetét bemutató Fehér Könyv tervezetét, amely 70 éves kisebbségi létünk és jelen kilátásaink alapdokumentuma lesz.

            Az Ügyvezető Elnökség következő ülését május 19-én, 14 órai kezdettel Bukarestben tartja. Ezt követően tanácskozásra kerül sor a parlamenti csoporttal a szövetségi elnök jelenlétében.

            A tanácskozás napirendjére az Ügyvezető Elnökség a következőket javasolja: a Nemzeti Kisebbségi Tanács és részvételünk feltételei ebben a testületben; tájékoztató a készülő Fehér Könyvről; a székely megyék prefektus-ügyében kialakítandó stratégia; az Európa Parlament 1201-es ajánlásának megtárgyalása.

***      1993. május 14-én Münchenben Erdély: múlt és jővő címmel kerekasztal beszélgetésre kerül sor. Az eszmecserét a Szabad Európa Rádió mellett mőködő Kutatóintézet szervezi. A résztvevők között Schöpflin György és Tom Callagher nevét említjük meg, de meghívást kapott és részt vesz a kerekasztalon Tokay György, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, a szövetség politikai alelnöke.