1993

1993. május 13., csütörtök I. évfolyam, 32. szám

***      1993. május 12-én Markó Béla szövetségi elnök fogadta a Moldovai Szociál-Demokrata Párt négytagú küldöttségét: Oazu Nantoi elnököt, Viorel Ciubotaru politikai titkárt, Victor Josu programügyi titkárt és Dumitru Ciubašencot, a párt Republica címő lapjának főszerkesztőjét.

            A tárgyaláson részt vettek: Takács Csaba ügyvezető elnök, Kónya‑Hamar Sándor, a képviselőház titkára, Seres Dénes szenátor és Madaras Lázár képviselő.

            Az MSZDP küldöttsége azért látogatott Romániába, hogy az itteni pártok vezetőitől értesüljenek a hazai politikai helyzetről és tájékoztassák a román politikusokat a moldvai állapotról, mert Oazu Nantoi elnök szerint – a románok felületesen ismerik azt.

            A vendégek elmondták, hogy a moldovaiak közel ötvenéves kisebbségben töltött múltja sok tekintetben hasonlít a romániai magyarok helyzetéhez. Lényeges különbség a két állam nemzeti politikájában az, hogy a szomszéd köztársaságban elutasítják a „többségi nemzet” fogalmát. Ez ugyanis a letûnt szovjet rendszer erőszakos asszimilációs törekvésére emlékeztet. Az MSZDP segíteni kívánja a moldovai orosz, bolgár, ukrán gagauz stb. kisebbségeket abban, hogy megőrizzék identitásukat. Éppen ezért az MSZDP-t érdekli, hogy milyen megoldásokat lát és követel az RMDSZ a román államtól a magyar etnikum megmaradása érdekében.

            Az RMDSZ képviselői megegyeztek a Moldovai Szociál-Demokrata Párt küldöttjeivel, hogy továbbra is tartják a kapcsolatot és támogatják egymást különböző problémák megoldásában.

***      1993. május 19–23-a között kerül sor Németországban, Flensburgban a FUEV XIX. Kongresszusára. Az európai kisebbségi szervezet tanácskozásán a szövetségi elnök megbízásából Takács Csaba ügyvezető elnök, Bodó Barna politikai alelnök és Pillich László vesz részt. Ezen a kongresszuson esedékes az RMDSZ teljes jogú tagságának elnyerése.

***      Markó Béla, az RMDSZ elnöke 1993. május 21-ére, péntek délelőtt 10 órára összehívja a Szövetségi Képviselők Tanácsát.

            A kétnapos ülésszakra a marosvásárhelyi RMDSZ székházában kerül sor. A napirendről az SZKT Állandó Bizottsága értesíti a képviselőket.

***      Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke május 12-én megbeszélést tartott Emil Constantinescuval, a Romániai Demokratikus Konvenció elnökével, aktuális politikai kérdésekről, valamint az RMDSZ és a RKP közötti kapcsolatokról. Szerdán, május 19-én Markó Béla elnök folytat konzultációt a Romániai Demokratikus Konvenció elnökével.

***      Szombaton, május 15-én, Csíkszeredában tartja alakuló ülését az RMDSZ Gazdasági Tanácsa.