1993. május 11., kedd I. évfolyam, 30. szám

***      Május 10-én, hétfőn, Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke, szövetségünk képviseletében részt vett a gyulafehérvári székesegyházban Jakab Antal nyugalmazott erdélyi római katolikus püspök temetésén. A gyászszertartáson jelen voltak az erdélyi magyar egyházfők, köztük Tőkés László Királyhágómelléki református püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, továbbá a pápai nuncius, Magyarországról a római katolikus egyház püspökei és lerótták kegyeletüket a romániai ortodox és görög katolikus egyházak elöljárói is.

***      A Szenátusban az elmúlt héten zajlott a vidéki területeket rendező és fejlesztő ügynökség létrehozására és mőködésére vonatkozó törvénytervezet általános vitája. Dr. Csapó József, Bihar megyei szenátor jól megalapozott érvekkel alátámasztott felszólalásában kifejtette, hogy a testület a kormányzat központosító törekvéseit szolgálná és kérte a törvénytervezet visszautalását a felterjesztőhöz. Ugyanezt kérték a demokratikus ellenzék padjaiból felszólaló szenátorok is.

***      Ugyancsak a szenátusban két interpelláció is elhangzott hétfőn, május 10-én, az RMDSZ szenátorai részéről. Magyari Lajos arra kért választ a kormánytól – amelynek képviselője nem volt jelen a felsőházban –, hogy mikor szándékszik beváltani azt az ígéretét, miszerint hajlandó részt venni a Hunyad megyei önkormányzat kezdeményezésére megalakult Megyei Önkormányzatok Ligája munkájában. A Liga ugyanis, amely a helyi önkormányzatok autonómiájával és a megyei, illetve a helyi költségvetés méltányos elosztásával kapcsolatos kérdésekre keres megoldást, már több tanácskozást is tartott, amelyekre mind a kormányt, mind az államfőt meghívták, de ígéret ellenére sem a kormány, sem az elnöki intézmény nem tanúsít érdeklődést a testület munkája iránt.

            Hajdú Gábor a Szenátusban és a Vremea címő lapban a Románia területi integritását veszélyeztető szervezkedéssel megvádolt gyímesbüki csángó magyarok ügyében Adrian Pãunescu által korább kért kivizsgálás eredményére volt kíváncsi és interpellációjára a belügyminisztérium illetékesének válasza az volt, hogy a megvádolt személyek nem is tartózkodtak a faluban a jelzett napon, az aláírásgyőjtés pedig nem politikai, hanem gazdasági vonatkozású kérdésben folyt, nevezetesen a helyi gáter sorsát kívánták eldönteni a falu lakói. Vagyis Pãunescu szenátor rágalmazott.