1993

1993. június 3., csütörtök I. évfolyam, 47. szám

***      Az EBEÉ nemzeti kisebbségekkel foglalkozó főbiztosa, Max van der Stoel által vezetett jelentéstevő csoport június 2-ától többnapos tapasztalatszerző úton van Romániában, Viorel Hrebenciucnak, a Nemzeti Kisebbségi Tanács elnökének a meghívására.

            Az első találkozóra június 3-án, csütörtökön délelőtt került sor a kormány épületében, és a Nemzeti Kisebbségi Tanács nem parlamenti képselő tagjai közül jelen volt a lipován, a görög és az albán szervezet képviselője. Az RMDSZ-t Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök képviselte. Van der Stoel behatóan érdeklődött a Nemzeti Kisebbségi Tanács jelenlegi mőködése iránt, különös tekintettel a törvényelőkészítő munkára, a konzultatív szerepkörre, a vétójog gyakorlására, és egészen odáig, hogy milyen garanciák léteznek arra, hogy egy esetleges kormányváltás nem jelentené-e a Tanács mőködésének a végét is.

            Az albán, a lipován, de főleg a görög kisebbség képviselője sorra nagy örömének és hálájának adott kifejezést a Nemzeti Kisebbségi Tanács létrehozása miatt, miközben az RMDSZ attól tette függővé a Tanácsban való részvételét, hogy az valóban a kisebbségek problémáinak érdembeli megoldását szolgálja. Szükségesnek tartjuk, hogy a kisebbségekkel kapcsolatos törvénytervezeteket a Tanács közvetlenül benyújthassa a Parlamentnek.

***      Max van der Stoel vezette küldöttség a hét végén Marosvásárhelyen és Kolozsváron találkozik RMDSZ-vezetőkkel.

***      A Parlament két Házának ülésén, hosszas vajúdás után június 3-án mégis felállítoták a korrupciós tetteket kivizsgáló bizottságot. Szövetségünk részéről az RMDSZ parlamenti számarányának megfelelően egy szenátor, Kozsokár Gábor vesz részt a bizottság munkájában.

            Az elkövetkezendőkben a bizottságnak fel kell állítania saját vezetőségét, ki kell dolgoznia mőködési szabályzatát, és 1993. december 31-ig végső jelentést, addig időközönkénti jelentést kell tennie a két Ház közös ülésein a végzett munkáról.

***      A Parlament együttes ülésén második napirendi pontként kezdődött meg a vita arról a nyilatkozatról, melynek alapján a törvényhozó testület gyakorolni szeretné az ellenőrző szerepét a Román Hírszerző Szolgálat fölött, és e célból külön bizottságot kíván létrehozni. A bizottság összetételétől függetlenül az RMDSZ Szabó Károly szenátort jelölte a bizottságba.

***      Június 3-án csütörtökön megtartotta szokásos sajtóértekezletét az RMDSZ. Ezúttal a szövetség parlamenti csoportjának vezetése – Verestóy Attila és Tokay György frakcióelnökök, Szabó Károly, Borbély László és Varga Attila frakcióalelnökök –, valamint Seres Dénes szenátor és Bodó Barna politikai alelnök foglaltak helyet az újságírókkal szemben. A javasolt témák közül a legtöbb kérdés a Román Hírszerző Szolgálat fölötti ellenőrzésre, valamint a korrupciós vádak kivizsgálására alakult parlamenti bizottságokra vonatkozott, s ezekre Tokay György, Verestóy Attila, Szabó Károly adott kimerítő, tárgyszerő és helyenként szellemes válaszokat.

***      Tokay György többek között kifejtette, hogy bizonyos erők a demokrácia intézményeinek – köztük a Parlamentnek – a lejáratására törekednek, s elmondotta, hogy az RMDSZ a törvényhozó munka meggyorsítására, hatékonyabbá tételére szándékszik konkrét lépéseket tenni. Varga Attila az RMDSZ-nek a helyi közigazgatási egységek tulajdonjogát szabályozó törvényjavaslata előkészítéséről számolt be. Bodó Barna a FUEV-küldöttség romániai látogatásának és az RMDSZ teljes jogú FUEV-taggá válásának jelentőségéről beszélt. Szabó Károly az RHSZ-szel kapcsolatos álláspontunkról fejtette ki a véleményét, a Hírszerző Szolgálat tevékenységének transzparenciáját hiányolta, hangsúlyozván, hogy a törvény szerint az RHSZ-nek már egy éve be kellett volna terjesztenie a jelentését a Parlamentnek. A probléma nem az RHSZ léte, hanem az, hogy többnyire mással foglalkozik, mint amiért létrehívták. Ennek legutóbbi bizonyítéka a minapi parlamenti botrány, fegyveres testőrök illetéktelen beavatkozása – és egyáltalán jelenléte – a Parlament épületében.