1993. június 26., hétfő I. évfolyam, 64. szám

***      Június 26-án tartotta immár második évzáróját a kolozsvári Protestáns Teológia Bethlen Gábor termében a Bolyai Szabadegyetem. A KMDSZ Oktatási Osztálya a felsőoktatási intézményekben uralkodó egyoldalú képzés ellensúlyozására alapította a szabadegyetemet, elsősorban diákok, fiatalok számára. Ez évi programjukban szerepelt: Erdély Története, Egyetemes Világtörténelem, Világirodalom, Mővészettörténet és Vallástörténet. A magas tudományos színvonalat elismert hazai és külföldi egyetemi és középiskolai vagy nyugalmazott tanárok, előadók, kutatók biztosították. A vizsgákon elért eredmények alapján mintegy 40 hallgatót pénzbeli és más jellegő jutalomban részesítettek.

***      A Legfelsőbb Törvényszék június 24-én ítéletet hirdetett a Nagyváradi Egyetem és a Királyhágómelléki Református Püspökség közötti perben. Ennek értelmében helyt adtak a legfőbb ügyész által benyújtott törvényességi óvásnak és a pert visszautalták újratárgyalásra a Bihar megyei törvényszéknek. Ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy bizonyítást nyerjen a püspökség tulajdonjoga a nagyváradi székházra.

***      Mint ismeretes, június 22-én Somay Pál, Csíkszereda RMDSZ-listán megválasztott polgármestere benyújtotta lemondását Doru Vosloban Hargita megyei prefektusnak. A polgármester egészségi okokra hivatkozott. A kormány valószínőleg szeptember végére írja ki a választásokat. Július 2-án összeül a Csíki RMDSZ választmánya, elemezni a kilakult helyzetet. Az ülésen részt vesznek az RMDSZ városi tanácsosai.

***      Június 25-én tartotta megalakulása utáni első győlését a háromszéki RMDSZ Megyei Képviselőinek Tanácsa.

            A képviselők határozatot fogadtak el, amelyben javasolják 31 község és város a szövetség színeiben megválasztott tanácsosainak, hogy ugyanazon a győlésen, amelyen az illető helység költségvetését elfogadják, kezdeményezzék és szavazataikkal támogassák, hogy folyó év október 17-én referendum útján kérjék ki a lakosság véleményét a prefektuskinevezéssel, az ez elleni tiltakozás módozataival, a magyar nyelv használatával a közhivatalokban és nyilvános feliratokon, valamint a térség helységeinek gazdasági, adminisztratív, kulturális szövetsége létrehozásának szükségességével kapcsolatban.

            A képviselők helyesnek tartották a prefektus elleni tiltakozás folytatását és figyelemelterelő manôvernek minősítették azt, hogy a hatalom, ahelyett, hogy a prefektusválság megoldásával foglalkozna, a magyar alprefektusok problematikáját vitte be a köztudatba. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a magyar alprefektusok esetleges kinevezése egyáltalán nem jelentene megnyugtató megoldást és semmit sem változtatna azon a tényen, hogy a jelenlegi hatalom a magyar nemzetiségő személyeket másodrangú, bizonyos tisztségek betöltésére alkalmatlan állampolgároknak tartja. E kérdésben az MKT külön nyilatkozatban foglalt állást.

            A jelenlevők helytelenítik azokat a kísérleteket, amelyek során bizonyos turisztikai egységek sorsát minisztériumok közötti titkos szerződésekkel próbálták eldönteni, a helyi közösségek megkérdezése nélkül vagy a piacgazdaságban kötelező árverés megkerülésével.

            A háromszéki MKT rendes ülését szeptember 3-án tartja.

***      1993. június 29-én tartja idei második ülését Hargita megye RMDSZ-többségő Megyei Tanácsa. Az ülés napirendjén a helyi költségvetés elosztása, illetve megszavazása szerepel, és szóba kerül a megyei tanács és a prefektúra viszonya is. A két intézmény között a román prefektus kinevezése óta elhidegedett a viszony és konfliktushelyzetet szül az ugyanabban az épületben lévő irodák elosztása is.