1993. június 25., péntek I. évfolyam, 63. szám

***      Csütörtökön, június 24-én, a Képviselőház folytatta a Legfelsőbb Bíróság törvénytervezetének vitáját és a szükséges módosításokkal el is fogadta azt. Hasonlóképpen elfogadta a Hadbírósági eljárások és módozatok törvénytervezetét is. Ugyanaznap a Képviselőház megvitatta a parlamenti képviselők és szenátorok statusának törvénytervezetét, majd a IV. fejezethez jutva felfüggesztette a vitát. A munkanap utolsó részében a Ház megvitatta és elfogadta a 118/1992. számú Kárpótlási törvénnyel kapcsolatos egyeztető jelentést. Majd a Gyermekelhagyási törvényre vonatkozó egyeztető bizottsági jelentést.

            Június 25-én, pénteken, a Képviselőház munkáját a Mezőgazdasági hitel-törvényt érintő egyeztető jelentések megvitatásával és elfogadásával folytatta. A továbbiakban az Alsóház elkezdte a Kataszteri törvénytervezet vitáját, de egyeztetés híján felfüggesztette azt. A vitában az RMDSZ-frakciót Elek Barna képviselte.

***      Alig egy esztendeje alakult meg a marosvásárhelyi városi tanács, s azóta egyre többen keresik fel a városi tanácsosokat bejelentésekkel, javaslatokkal, kérésekkel és kérdésekkel. Hogy ez a kapcsolattartás intézményesedhessen, a tanács szakbizottságaiban részt vevő RMDSZ-tanácsosok kéthetenként fogadóórákat tartanak.

            A fogadóórák már június elején megkezdődtek, s egész júliusban folytatódnak, augusztusban nyári szünet lesz, de szeptember elsejével újra kezdetét veszi a félfogadás, állandó program szerint. A fogadóórákat az RMDSZ megyei székházában, a Bolyai utca 30 szám alatt tartják, ahol a részletes program ki is van függesztve.

            A 15 városi tanácsos öt szakbizottságban dolgozik: I. költségvetés, városgazdálkozás, pénzügy; II. városrendészet, községgazdálkodás, mőemlék- és környezetvédelem; III. kereskedelem, szolgáltatások; IV. mővelődés, egészségügy, tanügy és szabadidő; V. szociális, emberjogi, közigazgatási, kisebbségi, vallási és jogi kérdések.

            A tanácsosok kérése, hogy az érdekeltek lehetőleg az RMDSZ-székházban, a kifüggesztett program szerint keressék fel, s bizalommal vegyék igénybe ezt a kapcsolattartási lehetőséget. Mindez megkönnyíti és elősegíti azt, hogy a tanácsosok, a városi vezetőtestületben részt vevő képviselők alaposabban megismerhessék a lakosság legszélesebb rétegeinek véleményét, problémáit, mert csak így képviselhetik az emberek érdekeit.