1993. június 24., csütörtök I. évfolyam, 62. szám

***      Szerdán, június 23-án, a Parlament két Háza együttes ülésén döntött a Román Hírszerző Szolgálatot ellenőrző parlamenti bizottság politikai összetételéről és megválasztotta kilenc tagját (az RMDSZ-t Szabó Károly szenátor képviseli a bizottságban), valamint vezetőségét (elnök: Vasile Vãcaru – NMDF, alelnök: Ionescu Nicolae Galben – KDNPP, titkár, még nincs). Öt hét után végre a 35/1992. számú, a külföldi beruházók jogait szabályozó törvény módosítására is sor került. Az általános vitában az RMDSZ véleményét Birtalan Ákos, Kovászna megyei képviselő fejtette ki. A vita után a plénum elé a képviselőházi változatot bocsátották szavazásra, s annak eredménye a következő volt: az ellenzék 174 igen szavazata (köztük 33 RMDSZ szenátoré és képviselőé) ellenében kormánypárti 213 elutasító szavazat döntött. A két Ház végül is a szenátusi módosító javaslatot rendes törvényként fogadta el.

***      Az RMDSZ Maros megyei elnöksége tavaly novemberi határozata alapján ez év május elseje és június 10-e között immár másodízben került sor a megye 14 területi szervezetében az RMDSZ-listákon megválasztott önkormáyzati tanácsosok és helyi RMDSZ-szervezetek vezetőinek részvételével rendezett helyzetfelmérő találkozókra.

            A megyei tanácsosokból, elnökségi tagokból és jogászokból álló körzetenként 3 tagú munkacsoportok által vezetett eszmecserék tapasztalatainak kiértékelésére, a felvetett problémák összehozására a június 22-én lezajlott kiértékelő ülésen került sor.

            Az összesített adatok alapján elkészített Jelentés alapdokumentumként szolgál az RMDSZ megyei tanácsosai, illetve az RMDSZ megyei vezetősége számára a II. félévre kidolgozandó munkaprogramok összeállításához. A Jelentés-t a június 25-i megyei választmányi ülés vitatja meg és hagyja jóvá.

***      Június 24-én, csütörtökön, Csiha Tamás tartott sajtóértekezletet az RMDSZ bukaresti székházában. A Szövetségi Képviselők Tanácsa Állandó Bizottságának elnöke mellett Borbély Imre képviselő, az SZKT ÁB alelnöke, Toró T. Tibor – titkár, Frunda György – szenátor, Borbély László, Varga Attila, Birtalan Ákos és Kerekes Károly képviselők foglaltak helyet az újságírókkal szemben. Az egy héttel előbbre hozott sajtóértekezlet célja az volt, hogy a sajtó érdeklődésének elébe menvén, az SZKT tisztségviselői tájékoztassák a médiák képviselőit az SZKT múlt hét végi marosvásárhelyi üléséről, a kéthónapos tanácskozáson elfogadott határozatokról és állásfoglalásokról. A feltett kérdésekre adott válaszokból a sajtó képviselői előtt világos kép alakult ki az RMDSZ álláspontjáról Romániának az Európa Tanácsba való felvételével kapcsolatban, szövetségünk részvételéről a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban, azokról a konkrét kérdésekről, amelyeknek megoldását elengedhetetlennek tartjuk a további részvételhez, valamint Románia ET-tagsága elnyeréséhez.