1993. június 23., szerda I. évfolyam, 61. szám

***      Június 20-án Marosvásárhelyen összeült a Bernády szoborpályázat tizenkét tagú zsürije. Mint ismeretes, a zsüri egy korábbi döntése alapján két szobrászmővész – Bocskay Vince és Hunyadi László – pályamőve közül kellett volna kiválasztani azt, amelyik Marosvásárhelyen a Teleki-ház előtti téren emlékezteti majd az utókort a város egykori jeles polgármesterére. A végső döntés elmaradt, illetve későbbre kellett halasztani, ugyanis pár nappal ezelőtt, öntési hiba miatt Hunyadi László 120 cm magas alkotása összetört. Bocskay Vince a fair play szellemében elfogadta, hogy a zsüri új határidőt tőzzön ki a pályamunkák elbírálására. Eszerint a két mővész tovább dolgozik és szeptember elsejére, immár az eredeti mérető szobor felenagyságú új változatát küldi be a bírálóbizottságnak. A tervek szerint Bernády György szobra legkésőbb jővő év tavaszáig kijelölt helyére kerül.

***      Június 22-én hosszas egyeztető tanácskozás ellenére a Képviselőház leszavazta a Polgári Törvénykönyv Családjogi törvénytervezetét, valamint a Közigazgatási Bíróság és a Számvevőszék törvénytervezetének módosítását. A szavazás részlegesen folyt és eredménye a következő volt:  163 mellette, 129 ellene, 47-en hiányoztak. Az RMDSZ ellene szavazott és mivel alkotmányos értelmében organikus törvényről volt szó, s elfogadásához a Képviselőház összlétszámának fele plusz egy szavazatra lett volna szükség, a törvényt nem fogadták el.

            A Büntető Törvénykönyv törvénytervezetének globális szavazása során viszont mindössze 33 ellenzéki képviselő (a teljes RMDSZ-frakcióból a jelenlevő 25 honatya) szavazott ellene, így az organikus törvény megkapta az abszolút többség szavazatát.

            Ugyanaznap délután a Román Ortodox Egyház személyzetének állami alapból való nyugdíjazásánk törvényét fogadta el a Ház 215 szavazattal. Az RMDSZ-frakció konfesszionális meggondolásból támogatta a törvénytervezetet. Ugyancsak délután került sor a Legfelsőbb Bíróság törvénytervezetének vitájára. Szövetségünket Székely Ervin képviselte az általános vitában.