1993. június 22., kedd I. évfolyam, 60. szám

***      1993. június 21-én Budapesten ülésezett a Határon Túli Magyarok Közmővelődési Tanácsa. A résztvevők (Laczkó Illés és Szőllősy Vágó László, VMMSZ – Vajdaság; Csörgíts József, HMSZ – Horvátország; Sidó Zoltán, Csemadok – Szlovákia; Major Pál, MKE – Burgenland; Bronzovics László, KMKSZ – Kárpátalja; Bodó Péter, Gyulafehérvári Érsekség; Tolnay István, Királyhágómelléki Református Egyházkerület – Kötő József, EMKE – Románia) megvitatták a régióban élő magyar kisebbség közmővelődési mozgalmainak együttmőkődési módozatait az 1993-as év második felében.

***      A Királyhágómelléki Református Egyházkerület közleményben tájékoztatja a hazai közvéleményt, hogy a nagyváradi püspöki palota ügyében a Legfelsőbb Törvényszék június 17-re kitőzött ítélethirdetését június 24-re halasztotta. Miután emlékeztet arra, hogy európai nagykövetségek és egyházak egész sora lépett fel egyházi ingatlanunk ügyének jogszerő megítélése érdekében, sőt a Parlamentben interpelláció is hangzott el e kérdésben, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület annak a reményének ad kifejezést, hogy a hazai igazságszolgáltatás legmagasabb fóruma – függetlenítve magát a reá gyakorolt hivatalos politikai nyomástól – a törvényesség és igazságosság szellemében fogja meghozni döntését a püspöki székház ügyében.

***      Június 21-én, hétfőn, a Szenátusban több interpelláció is elhangzott az RMDSZ-frakció részéről. Dr. Csapó József a mezőgazdasági épületek esetében a 425/1981-es törvény alkalmazásaként megjelent diszkriminatív adómegállapításról kérdezett. Hajdú Gábor a csíkszeredai Traktorgyár fizetésképtelenségből eredő veszélyeztetett helyzetére hívta fel az illetékesek figyelmét. Frunda György a vegyesvállalatok román részének illetéktelen megadóztatása kérdésében interpellált, míg Szabó Károly a pénzügyminiszterhez intézett korábbi kérdésére kapott elégtelen válasz miatt intézett újabb kérdést a címzetthez.

***      Június 21-én a Képviselőházban a Polgári perrendtartásról, a Családjogi törvénytervezetről, a 29/1990-es számú Közigazgatási-bírósági törvény, illetve a Számvevőség mőködését szavataló 94/1992-es számú törvény módosításáról folyt vita, amelyben az RMDSZ-t Sinkó Zoltán és Székely Ervin képviselték. Délután az RMDSZ-frakció részéről Birtalan Ákos Kovászna megyei képviselő interpellált a profitadó alalmazásáról, mely olyan értelemben diszkriminatív, hogy az adómentességet csak a külföldi tőkerészre érvényesíti, a hazaira nem.

***      Buchwald Péter Kolozs megyei szenátor június 13–18-a között részt vett egy román parlamenti küldöttségben, amely Brüsszel-Frankfurt-Stuttgart útvonalon a NATO jelenlegi stratégiai helyzetét tanulmányozta.