1993. június 21., hétfő I. évfolyam, 59. szám

***      1993. június 19-én és 20-án Marosvásárhelyen ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsa. A kétnapos tanácskozáson a résztvevők elfogadták az SZKT mőködési szabályzatát és az Ügyvezető Elnökség mőködési szabályzatát.

            Az SZKT ugyanakkor határozatot fogadott el a Tanács állandó szakbizottságainak létrehozásáról, majd a frakciók elosztották egymás között a szakbizottságok elnöki, alelnöki és titkári tisztségeit. A szakbizottságok a következők:

            1. Oktatás, ifjúság, tudomány. Elnök: Ungvári Z. Imre, társelnökök: Szász Jenő, Németh János, titkár: Asztalos Ferenc.

            2. Gazdaság, költségvetés. Elnök: Birtalan Ákos, alelnök: Füstös Makár István, titkár: Vida Gyula.

            3. Politikai kapcsolatok. Elnök: Fekete Zsolt, alelnök: Méder Zsolt, titkár: Gábor Zsolt.

            4. Közösségfejlesztés, falupolitika, szociálpolitika. Elnök: Sántha Pál Vilmos, alelnök: Jakab Mihály, titkár: Kelemen Kálmán.

            5. Közigazgatás, önkormányzat. Elnök: Dézsi Zoltán, alelnök: Szabó István, titkár: Bara Gyula.

            6. Mővelődés, mőemlékvédelem, egyház. Elnök: Muzsnay Árpád, alelnök: Nagy Benedek, titkár: Szabó M. Attila.

            7. Emberjog, jogsérelem. Elnök: Hosszú Zoltán, alelnök: Buchwald Péter, titkár: Nagy István.

            8. Program. Elnök: Tokay György, alelnök: Varga Attila, titkár: Páll Előd.

            Az SZKT vitát folytatott Románia ET-tagságához való viszonyulásunkról, valamint az RMDSZ-nek a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban való részvételéről, és mindkét kérdésben Állásfoglalást fogadott el. Hasonlóképpen állást foglalt az SZKT a marosvásárhelyi, zetelaki és oroszhegyi elítéltek ügyében.

                                                              HATÁROZAT

            Tekintettel arra, hogy a román kormány által létrehozott Nemzeti Kisebbségi Tanácsnak záros határidőn belül be kell bizonyítania, hogy a kisebbségi kérdés megoldásának hatékony eszköze-e, vagy pedig csupán egy propagandisztikus célokból létrehozott kirakatintézmény;

            Figyelembe véve, hogy az RMDSZ képviselői által benyújtott javaslatok rövid időn belül megoldhatóak, ha van politikai akarat a kormány és más hatalmi intézmények részéről;

            A Szövetségi Képviselők Tanácsa elhatározza:

            – az SZKT jóváhagyja az RMDSZ részvételét a Nemzeti Kisebbségi Tanácsban,

            – ha 1993. augusztus 31-ig a jelzett kérdések nem oldódnak meg, valamint a nemzetiségi törvénytervezet nem kerül a kormány elé, az RMDSZ képviselőit visszavonja a Nemzeti Kisebbségi Tanácsból.

A Szövetségi Képviselôk Tanácsa