1993. június 18., péntek I. évfolyam, 58. szám

***      A Parlamentben képviselt ellenzéki pártok és politikai alakulatok vezetői – Corneliu Coposu, Segiu Cunescu, Nicolae Manolescu, Markó Béla, Dinu Patriciu és Petre Roman – a következő Protokollt adták ki: “Ma, 1993. június 17-én, a jelen Protokollt aláíró, a politikai centrumban elhelyezkedő szervezetek, amelyek együtt a legjelentősebb parlamenti erőt alkotják, megegyezést kötöttek egy olyan kormányzási paktum előkészítéséről, amely képes kivezetni az országot a minden területet érintő súlyos válságból.”

***      A kolozsvári Polgármesteri Hivatal újabb erőszakoskodásai során június 17-én és 18-án kilakoltatták az Apostrof és a Helikon címő irodalmi lapok szerkesztőségeit. A Helikon szerkesztősége két nagy szobát kapott a Iašilor utcai épületben, ahova a Korunk szerkesztősége is átköltözik. Az intézkedés ellen a Romániai Írók Szövetségének Igazgató Bizottsága június 17-én közé tett tiltakozásában foglalt állást.

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1993. június 17-én Kolozsváron ülésezett. Tájékoztatók hangzottak el a főosztályok mőködéséről és a területi szervezetekkel való kapcsolattartás módozatairól.

            A Kultusztörvény kormányszervek által tett javaslatokkal kiegészített módosított változatát az Ügyvezető Elnökség és a téma megvitatására meghívott Podhrádszky László evangélikus egyházi főgondnok egyértelmően úgy ítélték meg, hogy az hátrányosan érinti minden egyház érdekeit. Szükségesnek tartjuk e változat visszvonását és a törvénytervezet eredeti változásának a Parlament elé terjesztését. Az Ügyvezető Elnökség külön ajánlást dolgozott ki egy méltányos kultusztörvény érdekében.

            Hangsúlyosan foglalkozott az Ügyvezető Elnökség a soronlévő  SZKT ülés előkészítésével. Szükségesnek ítéli a szövetség számára renkívül fontos stratégiai kérdések (oktatásunk helyzete, kisebbségi intézmények javainak visszaszolgáltatása, demográfiai helyzetünk alakulása, anyanyelvhasználat, önigazgatás) küldöttgyőlés általi megvitatását, a közösségünket érintő hatások jellegének minősítését, válaszlehetőségeink vizsgálatát. Ezek sorába tartozik a közigazgatási intézményekből való kiszoríttatásunk, a tanügyi és igazságügyi felügyeleti szervekben való, lélekszámunkhoz képest aránytalanul alacsony jelenlétünk, vagyis a közélet megtisztítása a kisebbség képviselőitől, mely kérdésekben politikai válaszlépésekre van szükség.

            Az Ügyvezető Elnökség foglalkozott a Romániai Magyar Dolgozók Egyesületéhez közel álló csoportosulás által kidolgozott Szociáldemokrata Újbaloldali Platformtervezettel, s mint a romániai magyarság körében jelentkező, önmagát az RMDSZ politikai struktúráiba helyező szerveződést, segíteni kívánja. A platformtervezetet a szövetség alapszabálya előírásainak értelmében eljuttatja a Szabályzat-Felügyelő Bizottsághoz.

***      A Képviselőház június 17-én befejezte a 118/1991-es számú Kárpótlási törvény módósító vitáját, és meg is szavazta az újabb változatot. Az RMDSZ-frakció részéről Sinkó István Kolozs megyei és Nagy Benedek Hargita megyei képviselő szólalt fel.

            A munkanap délutáni ülésén a képviselôk a Polgári eljárási törvénykönyv, a Családjogi, valamint a 29/1990-es számú a Közigazgatási bíráskodást szabályozó törvény módosító vitájába kezdett, érintve a 94/1992 számú, a számvevőszékekre vonatkozó törvényt is.

            Pénteken, június 18-án a képviselőház folytatta az említett törvénytervezetek és módosítások cikkelyenkénti megvitatását és elfogadását. Az RMDSZ-t az általános és paragrafusonkénti vitákban Sinkó István képviselte.