1993. június 17., csütörtök I. évfolyam, 57. szám

***      Június 16-án, szerdán, a Parlament két Háza közös ülésén az állami gyermeksegélyről szóló törvény szövegének egyeztető vitájában az RMDSZ részéről Márton Árpád Kovászna megyei képviselő szólalt fel. A közös plénum végül is a Szenátus által kezdeményezett törvényjavaslatot fogadta el, mely szerint a gyermeksegély elnyerésének feltétele a beiskoláztatás.

            A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tevékenységét ellenőrző bizottság mőködését szabályozó parlamenti határozat elfogadott változata – mely szerint csakis a bizottság döntései a meghatározóak – tulajdonképpen az RMDSZ parlamenti csoportja ügyes taktikázásának köszönhető. A globális szavazást megelőző vitában Szabó Károly Szatmár megyei szenátor szólalt fel többször is igen hatásos és frappáns érveléssel.

            Ezzel szemben az 1992/36-os számú, a külföldi beruházásokat szabályozó törvény módosítása ismét halasztást szenvedett, az érdemi vita a következő közös plénumra maradt.

***      Június 17-én, csütörtök délelőtt Markó Béla szövetségi elnök fogadta John Cookot, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének politikai tanácsosát. A találkozón napi politikai kérdésekről esett szó.

***      Markó Béla szövetségi elnök június 17-én, csütörtökön megtartotta szokásos kéthetenkénti sajtóértekezletét az RMDSZ bukaresti székházában. A sajtó képviselőivel szervezett találkozóra ezúttal a szövetségi elnök mellett Tokay György ügyvezető alelnök, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Szabó Károly, a szenátusi frakció alelnöke, Borbély László, képviselőházi frakcióalelnök, Asztalos Ferenc, a Képviselőház tanügyi bizottságának alelnöke, Székely Ervin és Mátis Jenő képviselők jöttek el és tartottak rövid beszámolót a szövetségünket érintő aktuális kérdésekről és eseményekről, majd válaszoltak az újságírók kérdéseire.

            Markó Béla bevezetőjében beszámolt a sajtó képviselőinek a múlt hét végén Ion Iliescu elnökkel létrejött találkozójáról, és elmondotta, hogy sajnos továbbra is elodázó, hallgató, sőt elutasító választ kapott az államfőtől a felvetett kérdésekre, amelyek főleg jogi sérelmekre – elsősorban a Cseresznyés Pál és a többi, koncepciós perben elítélt ügyére – vonatkoztak. A hatalom, a kormány imobilizmusa láttán – semmilyen kisebbségi, az Európa Tanács jelentéseiben is bennefoglalt kérdésben nem tapasztalható előrelépés – az RMDSZ-nek felül kell vizsgálnia álláspontját Románia ET-felvételének támogatását illetően.

            Tokay György beszámolt az általa vezetett RMDSZ-küldöttség nemrégi szlovákiai látogatásáról és az ott szerzett hasznos tapasztalatokról, melyek az ottani magyarságnak a miénkhez hasonló gondjairól tanúskodnak. Egy két héttel korábbi bejelentésére visszatérve, Tokay György elmondotta, hogy az RMDSZ megtette az első konkrét javaslatát a Parlament törvényhozó munkájának racionalisabbá és hatékonyabbá, eredményesebbé tételére, s ebben – az eddigi tapasztalatok szerint – partnerekre talált a törvényhozásban.

            Szabó Károly a RHSZ (SRI) ellenőrzését szabályozó határozat elfogadását a demokrácia egy győzelmének minősítette.

            Borbély László a munkanélküliek társadalmi reintegrálódását szabályozó törvény módosításával kapcsolatos RMDSZ-álláspontot tisztázta, másfelôl pedig felhívta a sajtó figyelmét a Fehér megyei prefektus egy teljesen törvénytelen, már-már groteszknek ható rendeletére, amely az egykori első titkári allûrökre emlékeztet és a totalitárius rendszerhez való visszatérés veszélyére figyelmeztet.

            Asztalos Ferenc szövetségünknek a tanügyi reformmal kapcsolatos álláspontját világította meg, különös tekintettel azokra a bürokratikus intézkedésekre, amelyek – lásd a tanügyiek külföldi utazásai, a totalitarizmus szellemét idézik, valamint a történelem és a földrajz anyanyelven való tanításának szükségességére.

            Székely Ervin a nagyváradi Református Püspökség székhelyét elorozni szándékozó prefektusi intézkedésekről, illetve az ezzel kapcsolatos perről, valamint a kérdésben általa beterjesztett interpellációról tájékoztatta a sajtó képviselőit.