1993. június 15., kedd I. évfolyam, 55. szám

***      Sir I. Brittan, az Európa Parlament Külügyi Bizottságának gazdasági kérdésekért felelős alelnöke június 14-én hétfőn találkozott a román Parlament Európa Parlamenti Bizottságával. Az RMDSZ részéről Borbély László képviselőházi frakcióelnök, a bizottság tagja vett részt a találkozón, aki felszólalásában kifejtette, hogy a kisebbségi kérdés biztonsági tényező, s ennek megfelelően a román kormánynak és a kormánykoalíciót alkotó pártoknak néhány konkrét lépést kell tenniök a romániai nemzeti kisebbségek helyzetének rendezése érdekében.

***      Az RMDSZ Maros megyei elnöksége újabb Nyilatkozatot tett közzé, amelyben állást foglal a Legfelsőbb Törvényszék Cseresznyés Pál ügyében hozott végső ítélete kapcsán a marosvásárhelyi, valamint oroszhegyi és zetelaki elítéltek ellen lefolytatott politikai koncepciós perek kérdésében. Miután rámutatott arra, hogy a Marosvásárhelyen 1990. márciusában történtekért az igazi felelősöket nem vonták felelősségre, a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a “márciusi perek koncepciós voltát éppen az bizonyítja, hogy egy románt sem vontak kérdőre”. A Maros megyei RMDSZ úgy tekinti – hangzik a nyilatkozat – hogy “amikor Cseresznyés Pált elítélték, a maximális büntetést szabva ki rá, az egész erdélyi magyarságot ítélték el… A részrehajló, igazságtalan jogi eljárás újra csak azt bizonyítja, hogy Cseresznyés Pált egész egyszerően azért ítélték el, mert magyar”. Emlékeztet a nyilatkozat arra, hogy az egész román közvéleménynek fel kell figyelnie: amiközben Tiraszpolban azért akarnak elítélni embereket, mert románok, nálunk hasonlóan járnak el másokkal, mert magyarok. “Az RMDSZ minden utat föl fog használni, minden jogi és politikai lehetőségével élni fog, hogy a nemzetközi közvélemény, az illetékes nemzetközi jogi és politikai fórumok állást foglaljanak a Cseresznyés Pál perével kapcsolatban. Az Európa Tanács Jogi Bizottsága elé terjesszük a koholt ítélet minden dokumentumát. Amíg a politikai bosszú jogi keretek között lehetséges lehet nálunk, addig Románia nem épülhet be az európai civilizációba és demokráciába” – fejeződik be az RMDSZ Maros megyei elnökségének nyilatkozata.

***      Június 17-én, szombaton az RMGE országos tanácskozást tartott Nagyenyeden. A tanácskozáson áttekintették az egyesület egyéves munkáját és megvitatták a gazdakörök, az RMGE valamint a kisgazdák, a gazdálkodók közötti együttmőködés lehetőségeit. Három új alelnököt bíztak meg az alábbi feladatkörök ellátásával, amelyek egyben a tanácskozás homlokterében álltak:

            – Az erdélyi és a magyarországi gazdák közötti együttmûködés;

            – A mezőgazdasági szakoktatás kérdései és a magyarországi segítség igénybevétele e téren;

            – Konkrét tervek kidolgozása mintagazdaságok létesítésére, valamint a gépparklizing megoldására.

            A tanácskozáson jelen volt Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke is.

***      Június 14-én, hétfőn az RMDSZ-frakció részéről a következő képviselők éltek az interpelláció jogával a Képviselőházban:

            Németh János Maros megyei képviselő Szováta balneoklimatérikus helyzetéről; Birtalan Ákos, Kovászna megyei képviselő a volt RKP vagyonát kezelő 30/1990-es törvény alkalmazásáról; Székely Ervin Bihar megyei képviselő a Román Televízió németellenes propagandamősorairól intézett interpellációt az illetékes kormányszervekhez. Kerekes Károly Maros megyei képviselő a szövetkezeti vagyon megsemmisítését megelőző kormányintézkedésekről kért felvilágosítást.

***      Június 15-én, kedden, Markó Béla szövetségi elnök fogadta az RMDSZ meghívására hazánkba érkezett FIDESZ-küldöttséget. Az Orbán Viktor FIDESZ-elnök vezette delegációban jelen voltak Németh Zsolt alelnök, országgyőlési képviselő, Dr. Szájer József országgyőlési képviselő, a FIDESZ frakcióvezető helyettese és külügyi kabinetjének vezetője, valamint Lőrincz Csaba kisebbségi szakértő.

            A közel kétórás megbeszélésen, kölcsönös tájékoztatásra került sor az RMDSZ, illetve a FIDESZ aktuális törekvéseiről és gondjairól. Markó Béla tájékoztatta a FIDESZ vezetőit az RMDSZ új struktúrájának kialakításával kapcsolatos fejleményekről, valamint a szövetségünk előtt álló kihívásokról. A vendégek ismertették a FIDESZ politizálásának fő vonalait és beszámoltak a magyarországi belpolitikai élet legfrissebb fejleményeiről. Mindkét részről megerősítették a két szervezet közötti kapcsolatok fejlesztésére irányuló óhajt.

            A FIDESZ küldöttsége a délután folyamán találkozott a Polgári Szövetség Pártja elnökével, Nicolae Manolescuval, valamint a Liberális Párt – 1993 vezetőjével, Horia Rusuval. Ezt követően a FIDESZ küldöttsége sajtóértekezletet tartott az RMDSZ bukaresti székházában.

            A délután és az est folyamán más találkozókra is sor került.

***      Június 15-én Markó Béla szövetségi elnök Corneliu Coposuval és Petre Romannal együtt találkozott a hazánkban tartozkodó Heikki Haavisto finn külügyminiszterrel. A találkozón sor került a belpolitikai helyzet elemzésére. Markó Béla kifejtette az RMDSZ álláspontját Romániának az Európai Tanácsba való felvételéről, és elmondotta, hogy a román kormány egyelőre semmilyen konkrét, kisebbségünket érintő problémát nem oldott meg, semmilyen előrelépés nem történt a romániai magyarság helyzetének rendezése tekintetében.