1993. június 14., hétfő I. évfolyam, 54. szám

***      1993. június 12-én, szombaton délelőtt Markó Béla találkozott Ion Iliescuval. Az RMDSZ szövetségi elnöke fölhívta az államfő figyelmét a marosvásárhelyi, zetelaki, oroszhegyi elítéltek helyzetére, jelezve, hogy az Európa Tanács képviselőinek tett ígéretek ellenére sem ezekben a konkrét kérdésekben, sem más, kisebbségjogi problémák megoldásában nem történt előrelépés. Mint ismeretes, az RMDSZ többször is úgy foglalt állást, hogy Romániának az Európa Tanácsba való fölvétele előtt a kormánynak meg kell tennie a megfelelő lépéseket a magyar kisebbség helyzetének rendezésére, mert csak ilyen körülmények között támogathatjuk a fölvételt.

***      Ugyancsak június 12-én, szombaton délután, Markó Béla Nagyenyeden találkozott a Fehér megyei választmánnyal, más RMDSZ-tagokkal. A szövetségi elnök röviden elemezte a bel- és külpolitikai helyzetet, majd válaszolt a jelenlevők kérdéseire.

***      1993. május 29-e  és június 6-a között került sor Kisvárdán a határon túli magyar színházak V. találkozójára. A bemutatott előadások szakmai értékelései, a kultúra mőködtetésének új szemléletéről rendezett tanácskozások, az együttmőködési szerződések minden velószínőség szerint hozzájárulnak a romániai magyar színjátszás szakmai szintjének emeléséhez, gazdálkodási feltételeinek javításához. A rendezvény fődíját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház magyar tagozata nyerte Ödön von Horváth Mesél a bécsi erdő címő színmővével. Az előadást Kincses Elemér rendezte. Közvetlenül a kisvárdai fesztivál után kezdődött Komáromban a 30. Jókai Napok rendezvénysorozata, a szlovákiai magyar színjátszás seregszemléje. Ennek keretében együttmőködési megállapodások születtek a CSEMADOK és az EMKE között. A két rendezvényen az RMDSZ Ügyvezető Elnökségét Kötő József mővelődési és egyházügyi alelnök képviselte.