1993. június 10., csütörtök I. évfolyam, 52. szám

***      1993. június 6–7–8-án az RMDSZ küldöttsége Szlovákiába látogatott. A Tokay György képviselőházi RMDSZ-frakció elnöke vezette küldöttségben részt vett Magyari Nándor ügyvezető alelnök, Mátis Jenő képviselő és Varga Gábor, a Bihar megyei szervezet elnöke.

            A látogatás alkalmából megbeszélésre került sor a Magyar Polgári Párt, az Együttélés Politikai Mozgalom, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és a CSEMADOK vezetőivel valamint a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség dunaszerdahelyi önkormányzatvezető munkatársaival.

            A tárgyalásokon beigazolódott, hogy a szlovákiai és a romániai magyarság hasonló kérdésekkel néz szembe, ami indokolttá teszi ezen kisebbségek gondjait felvállalók szoros együttmőködését.

            Az RMDSZ küldöttsége meghívta az MPP, az EÉM, az MKDM és a CSEMADOK vezetőségét Romániába. A látogatás időpontjáról később döntenek.

***      A Nemzeti Kisebbségi Tanács június 9-i ülésén az RMDSZ-t Borbély László, Varga Attila és Bakk Miklós képviselte.

            Napirenden szerepelt a szakbizottságok megalakulása és ezek programjának megállapítása, két beszámoló a varsói kisebbségi konferenciáról és Max van der Stoel, az EBEÉ kisebbségi bizottsága főbiztosának romániai látogatása.

            A Tanács külön napirendi pontként tárgyalta az RMDSZ által benyújtott javaslatcsomagot. Ebben sürgős megoldásra váró kérdések szerepelnek: a Nemzetközi Törvénytervezet, az 1993/94-es tanévet rendező és a kétnyelvő feliratokat szabályozó kormányhatározat.

            Az RMDSZ javaslatait a jövő hét folyamán szakbizottságokban fogják megtárgyalni, majd a Nemzeti Kisebbségi Tanács következő plenáris ülésén, július 14-én döntenek ezekben a kérdésekben.

***      A Képviselőház 1993. június 8-i egész napos plénumán az 1/1991-es számú, a munkanélküliek társadalmi védelme és reintegrálódása törvényének módosítását tárgyalta és fogadta el. Az általános valamint cikkelyenkénti vitában az RMDSZ-frakció részéről Kerekes Károly Maros megyei képviselő érvelt többízben szakszerően.

            A délutáni ülésen a perrendtartás procedúrája törvényének módosítására tértek, ennek megvitatását pedig másnap, június 10-én délelőtt folytatták. Sinkó István az RMDSZ Kolozs megyei képviselője aktívan részt vett a vita során. E törvénymódosítás következő fázisára a Képviselőház csütörtök délelőtti ülésén tér vissza.

            Délután a két Ház újabb közös ülésén a honatyák megvitatták a Román Hírszerző Szolgálat tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottság számbeli és politikai összetételét. Az RMDSZ álláspontját ebben a kérdésben Szabó Károly Szatmár megyei szenátor fejtette ki. Az eredeti napirendtől eltérően, a közös plénum a kőolajtermékek és az alkoholtartalmú árucikkek törvényének kidolgozásakor adódott szövegeltéréseket egyeztette.

            Az együttes ülés esti óráiban újabb parlamenti incidensre került sor, melyet Gheorghe Dumitrašcu konstancai Nemzeti Demokratikus Megmentési Front szenátornak az ellenzék elleni tendenciózus politikai rágalma váltott ki: “A román állam csak addig létezik, míg a jobboldal, azaz az ellenzék magához nem ragadja a hatalmat!” Tiltakozásképpen az RMDSZ-frakció az ellenzéki képviselőkkel együtt elhagyta a termet. Ezt követően a demokratikus ellenzék vezetői rögtönzött sajtóértekezletet szerveztek, melyen Corneliu Coposu, Sergiu Cunescu, Alexandru Paleologu és Petre Roman mellett az RMDSZ nevében Szabó Károly szenátor tiltakozott a román parlamenti élet ilyetén alakulása ellen.