1993. június 9., szerda I. évfolyam, 51. szám

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége 1993. június 8-án Kolozsváron ülésezett. Az ülésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök is.

            Tájékoztatók hangzottak el a Gazdasági Tanács üléséről, a területi szervezetek szervezési alelnökeivel és informatikusaival tartott találkozóról; prioritásokat jelöltek ki, illetve közvetlen feladatokat határoztak meg.

            A Képviselők Tanácsa június 19-20–i győlésének előkészítése kapcsán az elnökség különleges fontosságot tulajdonít a napirendre tőzött mőködési szabályzatok elfogadásának és a Tanács szakbizottságai létrehozásának. Az Ügyvezető Elnökség javasolja a Képviselők Tanácsa Állandó Bizottságának, hogy a megalakuló szakbizottságok elnökei, az SZKT frakcióvezetői, valamint az Állandó Bizottság tagjai részvételével megbeszélést folytassanak a Szövetség előtt álló legfontosabb feladatokról és testületeinek mőködéséről.

            Az RMDSZ brassói kongresszusa határozata értelmében szövetségünk magyar társadalmi kerekasztal összehívását kezdeményezi az etnikumközi kapcsolatok kérdéseinek megvizsgálására. Az Ügyvezető Elnökség megteszi a szükséges lépéseket azért, hogy a kerekasztalra szeptember vagy október folyamán Bukarestben, a Demokrácia Fóruma (a Romániai Demokratikus Konvenció politikai fóruma) keretében kerülhessen sor.

***      1993. június 9-én a Romániai Demokratikus Konvenció Bukarestben megbeszélést folytatott Julie Kim és Sergiu Verona – az Egyesült Államok Kongresszusa mellett mőködő, kelet-európai kérdésekben illetékes kutatókkal.

            A találkozón – melyen szövetségünket Borbély László, az RMDSZ képviselőházi alelnöke képviselte szó esett: az RDK politikai stratégiájáról és a kormányzásban való esetleges részvételről, az RMDSZ szerepéről, mint az RDK-n belüli stabilitási tényezőről, és más, a napi politikai élettel kapcsolatos kérdésekről.

***      Június 8-án az RMDSZ és az RMPSZ közös szervezésében a Bihar megyei és az országos tantárgyversenyzők díjazott tanulói és az őket felkészítő tanárok tiszteletére oklevél-kiosztással egybekötött ünnepséget rendeztek Nagyváradon.

            Szerepeltek: a 16-os és a 17-es Általános iskolák valamint a Lucian Blaga Líceum énekkara (Mãrunøelu Ágnes és Szabó Mária vezényelt); a Pandly Emília koreográfus vezette Dans Ring nevő tánccsoport; a Mővészeti Líceum és az Ady Endre Líceum irodalmi körének diákjai.