1993. július 30., péntek I. évfolyam, 87. szám

***      A Pro Európa Liga, a Civitas Alapítvány (Románia) és a Pro Minoritate Alapítvány (Magyarország) közös szervezésében Illyefalván Liberális társadalmak születnek címmel rendezett nemzetközi liberális találkozó harmadik napján, július 28-án, szerdán, Az integráció lehetôségei témakörben a szubregionális, regionális és európai integráció esélyeirôl folyt igen érdekes vita, amelyet Kodolányi Gyula magyarországi kormánytanácsosnak, Stelian Tãnase romániai politológusnak, Borut Razdauseknek, Ljubljana polgármesterének, a Szlovéniai Liberális Demokrata párt képviselôjének, továbbá Szôcs Gézának, Kolumbán Gábornak és Damir Grubizának, a Horvát Szociálliberális Párt képviselôjének vitaindító elôadásai vezettek be.

 

***      Július 29-én Csíkszeredában ülésezett a városi RMDSZ választmánya. Jelen voltak a választmányi tagok, valamint – szavazati joggal felruházva – a Városi Tanács tagjai. Meghívottként részt vett az ülésen az RMDSZ ügyvezetô elnökségének két tagja, Magyari Nándor László önkormányzati és reformügyi, illetve György Béla Zsolt gazdasági alelnök.

A meglehetôsen indulatos hozzászólásokkal tarkított gy_lésen két lényeges döntés született. Az elsô, hogy Csíkszeredában az RMDSZ egyetlen jelöltet állít a polgármesteri választásokra (szavazati arány 20–11), a második, hogy ez a jelölt dr. Csedô Csaba, városi tanácsos, a megyei kórház igazgatója.