1993. július 29., csütörtök I. évfolyam, 86. szám

***      A fehéregyházi Petôfi Sándor M_velôdési Egyesület július 31-én és augusztus 1-én ismét megrendezi a hagyományossá vált Petôfi-ünnepélyt. Szombaton délelôtt 10 órakor a segesvári Eminescu-teremben kerül sor az országos Petôfi vers- és prózamondóverseny döntôjére, majd délután 16 órakor az ispánkúti Petôfi-emlékm_nél lesz koszorúzás. Ezt követôen a héjjasfalvi Zeyk-emlékm_vet, majd 18 órakor a segesvári városháza elôtti Petôfi-szobrot koszorúzzák meg. A rendezvény elsô napját ünnepi megemlékezés zárja a segesvári Eminescu-teremben, ahol a nagy költôrôl szóló értekezések, majd m_vészi m_sor (kórusm_vek, zeneszámok, szavalatok) hangzanak el.

Vasárnap augusztus 1-én reggel 9 órakor ünnepi istentisztelet lesz a fehéregyházi református templomban, majd a helyi Múzeum-kertben fél 11 órai kezdettel ünnepi megemlékezés keretében a költôt méltató beszédek hangzanak el. Ezt követôn koszorúkat helyeznek el a tömegsírok felé emelt turulmadaras emlékm_nél. A megemlékezést ünnepi m_sor, majd népünnepély zárja. Délután 17 órai kezdettel Petôfi-bált rendeznek a fehéregyházi M_velôdési Otthonban. Ugyanakkor Segesváron az alsó szász vártemplomban a budapesti Nota Bene kórus elôadására és orgonakoncertre kerül sor.

 

***      A Kós Károly Alapítvány kuratóriumának szervezésében idén elôször olvasótábor nyílik meg az erdôcsinádi Ifjúsági Házban. A megnyitó ünnepségre augusztus 2-án, hétfôn délelôtt 11 órakor várják az érdeklôdôket.