1993

1993. július 16., péntek I. évfolyam, 78. szám

***      A magyarországi Civil Ifjúsági Alapítvány és a Bihar megyei MIDESZ szervezésében július 16–18-a között Ártándon Határmenti Nemzetközi Ifjúsági Napokat tartottak. A rendezvény fôvédnöke Bárdos Balázs ifjúsági államtitkár. Viszonzásra augusztus folyamán kerül sor Nagyváradon.

 

***      Július 14-én az RMDSZ sepsiszentgyörgyi székházában Magyari Nándor László önkormányzati és reformügyi alelnök találkozott Köröspatak, Uzon, Gidófalva, Nagyborosnyó, Réty, Málnás, Maksa községek polgármestereivel, Kovászna és Maksa alpolgármestereivel, valamint Illyefalva, Barátos, Bükszád és Sepsiszentgyörgy RMDSZ-elnökeivel. A háromszéki RMDSZ részérôl Gazda István megyei elnök, Pállfy Teréz ügyvezetô elnök és Kiss Jenô vett részt a tanácskozáson, amelyen jelen volt Birtalan Ákos Kovászna megyei képviselô is. A találkozón az október 17-én megtartandó referendum kiírásának feltételeirôl, módozatairól és az ezzel kapcsolatos problémák megoldásáról folyt tanácskozás.

Ugyanaznap délután Sepsiszentgyörgyön ülésezett a háromszéki RMDSZ ügyvezetô elnöksége. Az ülésen Gazda István, Pállfy Teréz, Pál Ferenc, Incze István és Antal Mihály mellett részt vett Magyari Nándor László, az RMDSZ önkormányzati és reformügyi alelnöke is.

Késô délután Kézdivásárhely és Kézdi környéki községek polgármestereivel és tanácsosaival találkozott a háromszéki RMDSZ ügyvezetô elnöksége és Magyari Nándor László. A tanácskozáson ugyancsak a referendum megszervezésére vonatkozó kérdések, a földkérdéssel kapcsolatos gondok megtárgyalása, a vadkárok kérdése, valamint oktatási kérdések (földrajz és történelem tanítási nyelve) szerepeltek a napirenden, továbbá a jó együttm_ködés kialakítása az RMDSZ-vezetôk és az RMDSZ-listákon megválasztott polgármesterek és tanácsosok között.