1993. december 21., kedd I. évfolyam, 187. szám

***                                                        KÖZLEMÉNY

 

Az Ügyvezető Elnökség 1993. december 20-án Kolozsváron megtartotta heti munkaülését.

Megbeszélték a Szövetség címmel 1994. januárjától megjelenő havi értesítő kiadásával kapcsolatos kérdéseket és kijelölték a szerkesztő bizottság tagjait. Az értesítő felelős szerkesztője Nits Árpád, a szerkesztői bizottság tagjai K. Bodor András, Csőrős Réka, Dáné Tibor Kálmán, Farkas Mária, Katona Miklós és Makár Júlia. A havi értesítő célja az RMDSZ politikai programjának és társadalmi szervező tevékenységének megjelenítése.

Foglalkoztak a szövetségi rendezvények jövő évi naptári tervének összeállításával. A testület kiemelten fontosnak tekinti a Szövetségi Képviselők Tanácsa ülései, valamint a kongresszusi határozatok által előírt testületek létrehozásához szükséges tanácskozások időpontjainak kijelölését. Megbízták Magyari Nándor László ügyvezető alelnököt, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket ezeknek az időpontoknak a kijelölésére.

Áttekintették az 1994. január havában a Szövetség szervezésében sorra kerülő rendezvények naptári tervét:

január 7.:         megemlékezés a madéfalvi veszedelemre;

január 8.:megbeszélés Csíkszeredában a területi szervezetek elnökeivel kárpótlási ügyekben; a Barabás Miklós Céh alakuló ülése Kolozsváron;

január 15.:       önkormányzati tanácskozás Székelyudvarhelyen;

jan. 22–23.:tanácskozás Nagyenyeden (vagy Kolozsváron) a szórványvidéki oktatás kérdéseiről;

január 29.:a Népfőiskolák és Közösségszervezők Országos Szövetségének alakuló ülése Kolozsváron;

február 11.: az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének tisztújító ülése.

 

Az Ügyvezető Elnökség illetékes főosztályai megteszik a megfelelő intézkedéseket a rendezvények sikeres megszervezése érdekében.

A továbbiakban elemezték az RMDSZ Tájékoztató kiadásával kapcsolatos kérdéseket. Megállapítást nyert, hogy a Tájékoztató szövetségi híranyaggal való ellátása igen esetleges, távolról sem kielégítő. Szükséges, hogy az Ügyvezető Elnökség főosztályai, valamint a tagszervezetek vezetői a jövőben fokozottabb figyelmet szenteljenek a folyamatos és pontos tájékoztatásnak, hatékonyabban járuljanak hozzá ahhoz, hogy a Tájékoztató betöltse rendeltetését. Az Ügyvezető Elnökség felkérte Magyari Nándor László ügyvezető alelnököt, hogy a testület 1994. január 11-i ülésén – amelyre az ügyvezető elnök meghívja Markó Béla szövetségi elnököt és K. Bodor András felelős szerkesztőt – terjesszen elő javaslatokat a Tájékoztató híranyagának biztosítására, az ÜE, a területi szervezetek, valamint a parlamenti csoport munkájának megjelenítése, a szövetség tevékenységének a tagsággal való minél pontosabb ismertetése végett.

Az Ügyvezető Elnökség úgy ítéli meg, hogy Románia társadalmi átalakulásának jelenlegi szakaszában a kisebbségi kérdések rendezésében és ezeknek a többség általi megértésében fontos szerepet játszhat egy román-magyar párbeszédet szervezetten felvállaló társadalmi kerekasztal. Ennek megszervezése érdekében a testület megbízta Bodó Barna és Kötő József alelnököket, hogy 1994. január 9-ig dolgozzanak ki egy javaslatcsomagot.

Az Ügyvezető Elnökség következő ülését 1994. január 4-én tartja Kolozsváron.

 

Kolozsvár, 1993. december 21.

                                                                                                Takács Csaba

                                                                                                ügyvezető elnök