1993

1993. december 20., hétfő I. évfolyam, 186. szám

***      1993. december 20-án, a Romániai Demokrata Konvenció sajtóértekezletet tartott Bukarestben. A demokratikus pártok tömörülésének elnöke, Emil Constantinescu professzor által vezetett sajtóértekezleten részt vett Corneliu Coposu, Ion Diaconescu, Constantin Ticu Dumitrescu, Mircea Ciumara, Constantin Ionescu (KDNPP), Dinu Patriciu, Alexandru Popovici, Ludovic Orban (LP’93), Otto Weber (RÖP) és Niculescu Antal (RMDSZ).

Emil Constantinescu röviden elemezte a Vãcãroiu-kormány ellen a Parlamentben benyújtott bizalmatlanségi indítvány pénteki leszavazása után kialakult helyzetet. Kijelentette, hogy a szakszervezetek kérésére benyújtott indítvány visszautasítása azt jelenti, hogy a hatalom és támogatói magukra vállalják Románia súlyos gazdasági helyzetét, és ezzel a hatalom csak elhalasztotta az elkerülhetetlen kormányalakítást. Az újságírók kérdéseire válaszolva Emil Constantinescu kifejtette, hogy a DK csak egy közép-jobb beállítottságú válságprogram elfogadása alapján kész részt venni az RTDP (PDSR) mellett a kormányzásban. A bizalmatlansági indítvány parlamenti vitája végén ismertetett, kilenc pontból álló ellenzéki válságprogramot szétosztották az újságírók között.

Corneliu Coposu, a KDNPP elnöke határozottan visszautasította azokat az információkat, miszerint pártja a DK-n kívül tárgyalásokat folytatna a hatalommal vagy más pártokkal.

Dinu Patriciu szerint az RNEP egyszerő eszköz a hatalom kezében, Funar pártja nem érdekelt a kormányváltásban, csak zsarol, hogy miniszteri posztokra tegyen szert. Az RNEP-RDAP koalíció is csupán a mezőgadasági tárcát célozza.

 

***      Az Erdélyi Magyar Közmővelődési Egyesület és az Ormós Zsigmond Társaság szervezésében 1993. december 16–17-én, Temesváron kétnapos rendezvénysorozat keretében ünnepelték meg Kós Károly születésének 110. évfordulóját.

Az esemény kiemelkedő mozzanata volt december 16-án az emléktábla felavatása a Mester szülőházának falán. Ez alkalommal avatóbeszédet mondott Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke, dr. Kötő József az EMKE főjegyzője, az RMDSZ mővelődési és egyházügyi alelnöke, Matekovics György, az Ormós Zsigmond Társaság elnöke és dr. Radu Strain, Temesvár városi tanácsos. Ugyanaznap délután Kós Károly emlékmősorra került sor a Csíky Gergely Színházban. Kós emlékmővét idézték meg Ferenczy Annamária, Szász Enikő, Higyed Imre, Nemes Péter, Sütő Udvari András, Mátray László, Makra Lajos, Majorán Attila színmővészek, majd Tácsi Erika tanárnő irányításával a közönség a helyi Bartók Béla Líceum diákjainak Kós Károly életútjáról szóló irodalmi vetélkedőjét tekinthette meg.  Másnap, december 17-én, Kós Károly munkásságát méltató szimpoziumra került sor, melynek keretében Szekernyés János irodalomtörténész, dr. Albert Ferenc egyetemi előadótanár, a Román Akadémia tagja, Katona Ádám, a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Közmővelődési Egyesület elnöke tartott előadást.

Az eseménysorozaton részt vett az író fia, Kós András szobrászmővész, valamint Bálint Pataki József kormányfőtanácsos, a Határon Túli Magyarok Hivatalának képviseletében. A Magyar Köztársaság Nagykövetségét Borsi Kálmán Béla kultúrattasé képviselte.

 

***      Ezúton értesítjük a megyei és területi szervezeteket, valamint a sajtót és minden érdekeltet, hogy 1993. december 20-tól a Szövetség bukaresti Elnöki Hivatalának faxszáma megváltozott. Az új szám: 01-2121675. Természetesen a fax telefonként is mőködik. Kérjük az RMDSZ-tájékoztatóba szánt közleményeket, tudósításokat erre a számra küldeni.