1993. december 17., péntek I. évfolyam, 185. szám

***      1993. december 11-én, szombaton, Csíkszeredában tartotta II. közgyőlését a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség. A 15 megyéből jött több mint száz küldött mellett meghívottként részt vett a tanácskozáson Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke, Fülöp Fischer Ildikó, oktatás- és ifjúságügyi alelnök, Magyari Lajos, a szenátus tanügyi bizottságának titkára, Asztalos Ferenc és Nagy Benedek, a Képviselőház tanügyi bizottságának alelnöke, illetve tagja. Részt vettek a római katolikus és a református egyház képviselői, valamint külföldi meghívottként a Magyar Mővelődési és Közoktatási Minisztérium részéről Kubovics Imre helyettes államtitkár, Tötössy Istvánné dr., az Etnikai és Nemzeti Kisebbségi Főosztály vezetője, Berki Anna tanácsos, a Magyarok Világszövetsége részéről Timkó Iván és Tőkés József, az Illyés Alapítvány részéről Moravcsik Andrea, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részéről Soós Károly és a Pro Hungaria Alapítvány ügyvezető igazgatója, Hubert Ferenc. Jelen volt a tanácskozáson dr. Csedő Csaba,Csíkszereda polgármestere és Beder Tibor Hargita megyei főtanfelügyelő.

A tanácskozáson Lászlóffy Pál, az RMDSZ elnöke beszámolt az RMPSZ tevékenységéről, majd Bíró István országos titkár a romániai magyar oktatás jelenlegi helyzetéről adott átfogó elemzést.

A közgyőlésen Állásfoglalást hagyott jóvá és határozatot fogadott el a jövőbeni tevékenységéről. A résztvevők megszavazták az RMPSZ csatlakozását a Magyarok Világszövetségéhez.

Másnap, december 12-én megalakult a Romániai Magyar Oktatási Tanács, amely a romániai magyar oktatással foglalkozó szervezetek, társaságok, egyesületek és alapítványok konzultatív tanácsa. A résztvetők megvitatták és elfogadták a Tanács mőködési szabályzatát.

 

***                                                        KÖZLEMÉNY

 

Az RMDSZ érdekvédelmi feladatainak megfelelően, a Gazdasági Tanács javaslatait figyelembe véve elemezte, hogy milyen segítséget nyújthatunk a kárpótlásra jogosultaknak. Sorozatos tárgyalások és egyeztetések után megállapodásra jutottunk a Kárpótlási és Kárrendezési Hivatallal, hogy a kárpótlásra jogosító határozatokat szövetségünk a területi szervezeteken keresztül kézbesíti a címzetteknek. Ugyanakkor az elfogadott határozatokat vissza is juttatjuk a Kárpótlási és Kárrendezési Hivatalnak.

Ezzel egyidőben a jogosultak egy tájékoztatót kapnak (Tudnivalók a magyarországi kárpótlásról a Romániában élő jogosultak számára), amely akárcsak az egész szolgáltatás – díjmentes. A tájékoztatót az Ügyvezető Elnökség Gazdasági Főosztálya a Kárpótlási és Kárrendezési Hivatalal és az  AVÜ-vel együttmőködve készíti el, és az tartalmazza a szükséges tudnivalókat a kárpótlási jegyekről és a felhasználás módozatáról.

Felhívjuk azoknak a kárpótlásra jogosult személyeknek a figyelmét, akik más úton kapják meg az értesítést, hogy a tájékoztató elkészülte után, januárban a jelzett szolgáltatásokat számukra is biztosítják a területi szervezetek.

Az Ügyvezető Elnökség felkéri a megyei szervezetek elnökeit, hogy 1994. január 8-án Csíkszeredában vegyenek részt azon megbeszélésen, amely az ügyintézés részleteiről hivatott dönteni.

 

Kolozsvár, 1993. december17.

 

            Markó Béla                            Takács Csaba                        György B. Zsolt

            szövetségi elnök                     ügyvezető elnök         ügyvezető gazdasági alelnök