1993. december 14., kedd I. évfolyam, 182. szám

***      Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi csoportja 1993. december 14-én a következő táviratot intézte a Magyar Országgyőlés Elnökségének és a Magyar Demokrata Fórum Elnökségének Antall József miniszterelnök elhunyta alkalmából:

 

A Magyar Országgyőlés elnökségének,

A Magyar Demokrata Fórum Elnökségének

 

Antall József miniszterelnök elhunytáról megrendülten értesültünk.

Történelmünk annyi kudarca és megpróbáltatása után, mindaz, amit számunkra örökségül hagyott: töretlen remény és kitartó következetesség önrendelkező és érdekvédelmi munkánk kiteljesítésében.

 

                                                A Romániai Magyar Demokrata Szövetség

                                                képviselőházi és szenátusi parlamenti csoportja

 

***      Markó Béla szövetségi elnök és Bodó Barna ügyvezető politikai alelnök 1993. december 5-e és 9-e között az ottani Helsinki Egyesület meghívására Svájcba látogattak. A romániai helyzetről, a magyar kisebbség törekvéseiről, a kelet-európai helyzetről, a magyar kisebbség törekvéseiről, a kelet-európai kisebbségi helyzet rendezésének lehetőségeiről tartottak előadást a zürichi Liberális Intézetben. Bernben találkoztak a svájci Kereszténydemokrata Néppárt képviselőivel, a külügyminisztérium több tisztségviselőjével, valamint a Parlament Európa Tanács-i küldöttségének tagjaival. Az RMDSZ szövetségi elnöke és ügyvezető politikai alelnöke fölhívta a figyelmet arra, hogy az Európa Tanács Romániával szemben támasztott feltételeinek teljesítésében nem tapasztalható előrelépés, holott a felvétel óta több mint két hónap telt el. Markó Béla és Bodó Barna Genfben az Amnesty International irodájában és a HNSZ emberjogi bizottságánál folytattak megbeszéléseket, különös tekintettel a zetelaki, oroszhegyi, marosvásárhelyi elítéltek mindmáig megoldatlan helyzetére. Mindhárom városban sor került az ottani magyar emigráció képviselőivel való találkozóra is.

 

***      1993. december 13-án, hétfőn, a képviselőház napirendjén szerepelt a gyulafehérvári incidensekkel kapcsolatos és a kormánykoalíció pártjai által benyújtott indítvány. Mielőtt sor került volna a szavazásra, az RMDSZ-frakció javaslatára – amely kormányellenesnek minősítette az indítványt – az ellenzéki pártok tiltakozásképpen kivonultak a teremből és nem vettek részt a szavazáson. Az indítványt így nem sikerült megszavaztatni.

 

***      A Maros megyei RMDSZ elkezdte a téli falujárást, aminek keretében alkalom adódik politikusaink és szakembereink számára, hogy minél több magyarlakta településen tájékozódjanak a sajátos, helyi gondokról.

Vasárnap, december 12-én Nyárádmentén, a községközpontban és Nyárádköszvényesen szerveztek találkozót. A megbeszéléseken részt vettek Szepessy László és dr. Kerek István megyei alelnökök, Németh János képviselő, Deák Gyula, Marosi Barna valamint Májai György szovátai RMDSZ elnök és Birtók György polgármester.

A nagyszámú érdeklődő egész sor gazdasági, társadalomszervezési gondot vetett fel, többek között a Földtörvény alkalmazásának visszáságait, a gépállomások monopolhelyzetét, a gépi munkáért felszámolt irreális árakat, a gyári és a csoportos gépvásárlás lehetőségeit, a kárpótlások késői kifizetését.

A találkozók hétről hétre, program szerint folytatódnak.

 

***      December 11–12-én Gyulafehérváron került sor a Polgári Szövetség III. Kongresszusára, amelyen a román demokratikus ellenzék kimagasló képviselői, köztük Emil Constantinescu, az RDK elnöke, Doina Cornea, Ana Blandiana és mások vettek részt.

A kongresszust az RMDSZ elnökének, Markó Bélának a nevében Magyari Nándor László ügyvezető alelnök is üdvözölte.

A kongreszus a következő hat hónapra Ana Blandianát választotta a Polgári Szövetség Elnökévé.