1993. december 13., hétfő I. évfolyam, 181. szám

***      Antall József magyar miniszterelnök elhunyta alkalmából Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke a következő táviratot intézte Lezsák Sándorhoz, a Magyar Demokrata Fórum ügyvezető elnökéhez:

 

Lezsák Sándornak,

a Magyar Demokrata Fórum ügyvezető elnökének

 

Mindannyiunkat megrendített a hír, hogy elhunyt Antall József, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, Magyarország miniszterelnöke.

Osztozunk az Önök fájdalmában, hiszen rendkívüli embert és polotikust veszítettek el. Úgy érezzük, hogy közös veszteségünk ez. Antall József olyan államférfi volt, aki mindvégig szem előtt tartotta a magyar nemzet egészének érdekeit, és egy nehéz átmeneti korban következetesen képviselte azt az elvet, hogy a határon túli magyar közösségek legitim demokratikus törekvéseit támogatni kell. Múlhatatlan érdeme, hogy ez az elv egyértelmően érvényesült az általa vezetett kormány politikájában, támaszkodva nemzeti hagyományainkra és szervesen beilleszkedve az európai értékekbe, az európai integráció eszmerendszerébe. Példaértékőnek, az egész régió számára meghatározó jelentőségőnek tartjuk ezt a magatartást, amelyről az RMDSZ vezetőinek személyes találkozókon is alkalmuk volt meggyőződni.

A romániai magyarság, amely nyelvénél, kultúrájánál, történelménél fogva a magyar nemzet elszakíthatatlan része, mindvégig figyelemmel kísérte, tisztelte és nagyra becsülte az elhunyt miniszterelnök áldozatos munkáját.

Kérem közvetítse őszinte részvétünket Antall József családjának, a Magyar Demokrata Fórum vezetőségének, a magyar Kormány tagjainak.

 

Bukarest, 1993. december 13.

 

                                                                                    Markó Béla

                                                            az RMDSZ szövetségi elnöke

 

***      A Hanuka, a zsidó örömünnep alkalmából a bukaresti zsinagógában vasárnap, december 12-én megtartott ünnepségen dr. Moses Rosen főrabbi ismét elmarasztalta Románia főügyészét, amiért sem a România Mare rágalmazó, antiszemita és xenofób cikkei, sem a Mein Kampf romániai kiadása, sem az Antonescu szobrok felállítása, utcák elnevezése kapcsán nem tartja szükségesnek intézkedni a feléledő szélsőséges, nacionalista megnyilatkozások megfékezéséért. A főrabbi rendkívül veszélyesnek ítélte meg, hogy a mai fiatalság fasiszta jellegő propagandához juthat Romániában.

Az ünnepségen az RMDSZ képviseletében jelen volt Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa.

 

***      Egyházi eseményekben gazdag hétvége volt Szatmár megyében. December 11-én délelőtt Ákos, délután pedig Krasznamihályfalva református templomában gyújtották meg az adventi koszorú gyertyáit, s a két falu és a velük szomszédos települések összesereglett lakói előtt tartott istentiszteletet Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke.

Emlékezetes ünnep volt e nap mindkét egyházközség számára. Hatvan év után ugyanis most látogatott el hozzájuk újra püspök. Tőkés László prédikációja és jelenléte hitet és reményt öntött az elmúlt évtízedekben az egyházi és világi hatalom áskálódásai miatt komoly megpróbáltatásokon átesett ákosiakba. Ugyanakkor cselekvésre buzdította a számbelileg megfogyatkozott, így önerejüket meghaladó templomjavításra vállakozni akaró krasznamihályfalviakat.

Vasárnap, december 12-én, Szatmárnémeti zsidósága ünnepelt. A hanuka gyertyák fényében Rimmer Haim bukaresti egyetemi tanár szólt a szatmári izraelita imaházba összegyőlt helyi zsidó és szép számú keresztény hívekhez. Magyarul Halász Anna újságírónő beszélt a zsidó vallás emléknapjára összesereglettek előtt.

Tőkés László Kraszna-menti adventi látogatásának eseményein, valamint a szatmári Hanuka ünnepen az RMDSZ nevében Muzsnay Árpád Szatmár megyei elnök köszöntötte a résztvevőket.

 

***      Az RMDSZ udvarhelyszéki szervezete és a Székelyudvarhelyi Szabad Szakszervezetek a zetelaki, oroszhegyi és marosvásárhelyi igazságtalanul elítélt magyarok szabadon bocsátását követelve 1993. december 15-én, szerdán délben 12 órára a székelyudvarhelyi Márton Áron térre tömeggyőlést hívnak össze.

“Kérjük az RMDSZ valamennyi területi szervezetét és valamennyi koalíciós partnerét, valamint Románia minden jóérzéső állampolgárát, hogy fejezze ki szolidaritását ügyünk iránt. Felkérjük mindazokat, akik tehetik, hogy templomi, magyar és román zászlók alatt, megfelelő jelszavakkal vegyenek részt tüntetésünkön”, hangzik az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének és a székelyudvarhelyi Szabad Szakszervezetek 1993. december 10-én kibocsátott Felhívása.