1993. augusztus 9., hétfő I. évfolyam, 93. szám

***      A Kolozs megyei Mákófalván a helyi Kós Károly Népház védnöksége alatt, Kovács Pali Ferenc irányításával, augusztus 6-án szombaton és 7-én vasárnap, harmadszor került sor az Ilona-napi ünnepségre. A szabadtéri rendezvényen a mákófalvi mőkedvelők a hazai Kisbács, Györgyfalva, Damos és Zilah képviselői mellett fellépett a magyarországi Mihály Gerge hagyományőrző csoportja, a miskolci Pécsi Sándor Guruló Színház együttese, a hajdúböszörményi Kentaur Színpad, valamint a szlovákiai Zsére csoportja. E két nap mővelődés-központúságát erősítette Kiss Ildikó grafika és akvarell, Vas Géza fotó- és Pálfy Csaba fafaragás kiállítása. Vasárnap került sor a kézmővesek vásárára is.

Az ünnepséget Domša Teodor, Egeres község polgármestere és Pánczél András alpolgármester nyitotta meg.

 

***      Szatmár, Szilágy és Bihar megye Sződemeterhez közel eső helységeinek több mint 250 irodalomkedvelője győlt össze augusztus 7-én délután Kölcsey Ferenc szülőfalujában, hogy megemlékezzék a kis település nagy szülőtteiről, és költeménye, a nemzeti imánkként tisztelt Himnusz, megírásának 170. évfordulójáról. Szép számmal érkeztek vendégek Zilahról, Nagykárolyból is és ismételten képviseltette magát a megemlékezésen Szatmárcseke.

Tasnádi, szalacsi, szilágypéri iskolások, valamint Bartis Ildikó színmővésznő szavalatai és a szilágypéri református kórus énekei tették teljesebbé a református templomban megtartott ünnepséget, amelyen a Sződemeterre beszolgáló lelkészt követően a Szatmár megyei RMDSZ és a Kölcsey Kör nevében Muzsnay Árpád tartott beszédet. Itt hangzott el a bejelentés, hogy a szatmárnémeti Kölcsey Kör magáévá tette a helybeliek javaslatát, szoborállítási kérésüket a Községi Tanács elé terjesztette. Engedélyezés esetén megnyugtatóan megoldódik a Kölcsey-megemlékezéseket záró koszorúzások kérdése.

Vasárnap Szatmárnémetiben a Lánco- templombeli délelőtti istentiszteletet követően került sor ünnepi megemlékezésre, majd koszorúzásra a templom előtt két éve felavatott szobor talapzatánál.

 

***      Augusztus 7-én Bukarestben, a Magyar Kultúrházban, sajtóértekezletet tartott Szabó Károly, a pécsi Magyar-Román Baráti Társaság vezetőségi tagja. Ismertette a Társaság égisze alatt augusztus 26–29 között, Hétköznapi nacionalizmus címmel megrendezendő Fórum programját, a vele kapcsolatos tudnivalókat, beszámolt a Társaság utóbbi időben kifejtett tevékenységéről. Elmondta, hogy a Fórumon meghívottakként a Magyar-Román Baráti Társaság 50–50 magyarországi és romániai tagja vesz részt és hivatalból meghívottnak tekintendő a Társaság hét megválasztott, tiszteletbeli tagja: Bálint József, a pécsi német kultúrház igazgatója, Lükő Gábor etnográfus, Budapestről, dr. Vasile Sãbãdean szemészprofesszor Kolozsvárról, dr. Borbáth Andor nőgyógyász Marosvásárhelyről, Simion Pop író, Románia volt budapesti nagykövete, Ion Iliescu, Románia elnöke, Octavian Buracu, kolozsvári közéleti személyiség. Jelentkezés alapján szívesen fogadnak újságírókat mindkét országból. Lévén a Fórum nyitott rendezvény, ott bárki felszólalhat, tetszés szerint magyarul vagy románul. A két bevezető főelőadást Füzes Miklós (Pécs), illetve Octavian Buracu (Kolozsvár) tartja. Előadás hangzik majd el többek között a kisebbségi kérdés rendezésének dél-tiroli/Alto Adige-i (Olaszország) modelljéről.

A sajtóértekezleten az ismertebb bukaresti lapok közül csupán az Evenimentul zilei képviseltette magát, továbbá az EM PRESS hírügynökség, több rádiós szerkesztőség, a hazai tévé magyar adása, valamint – Sorin Petrescu személyesen – Románia Elnöki Hivatala.