1993. augusztus 6., péntek I. évfolyam, 92. szám

***      Molnos Lajos, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke közli:

  1. augusztus 3-án az RMDSZ Kolozs megyei választmánya megtartotta soros ülését. Az ülésen, többek között, megvitatták a szervezet anyagi helyzetét, a tagdíjak csökkenését, a körzetek tevékenységét.

Napirendre került a Neptunon lezajlott találkozó kérdése is. Információ hiányában a választmány egyelőre nem tudott határozotan állást foglalni ezen ügyben.

A megyei szervezet gazdasági tevékenységét akadályozza az RMDSZ-Tulipán Kft. kapcsolat tisztázatlan helyzete. Ezért a megyei választmány elhatározta, hogy megkezdi tevékenységét egyelőre a Tulipán Kft. Kolozs megyei fiókjának keretén belül, Tulipán II. név alatt, külön könyveléssel és külön nyilvántartással.

 

***      Az RNEP és a Nagyrománia Párt Brassó megyei vezetőségei, az RNEP-es prefektushelyettes közremőködésével meggyőzték a Brassó megyei prefektust, Fulga urat, hogy kérje a tanügyminisztertől a megyei tanfelügyelőség vezetőinek leváltását. A jelenlegi hatalmi struktúra nyilvánvaló restaurációs törekvéseinek sorába tartozó cselekedet kiprovokálta a tanfelügyelőség és a tanárok zömének ellenérzését. A tanfelügyelőség vezetőtanácsa ellenszavazat nélkül állt ki a jelenlegi vezetőség mellett. Az RMDSZ megyei vezetősége már azért sem érthetett egyet ezzel az intézkedéssel, mert annak egyik célja Kiss Magda tanfelügyelő helyettes román nemzetiségő tanárral való helyettesítése volt.

Az akciót szervező prefektushelyettes felutazott Bukarestbe és a tanügyminisztertől kicsikarta az új kinevezéseket. Ezeket már másnap, július 30-án életbe is akarta léptetni. Madaras Lázár képviselő július 29-én szerzett tudomást az ügyről és 30-án reggel találkozott a prefektus úrral. A megbeszélésen felhívta a prefektus figyelmét arra, hogy Brassó megyében a főtanfelügyelő helyettes hagyományosan kisebbségi tanár volt mindeddig és figyelmeztette, hogy a hagyomány felrúgása károsan befolyásolná az interetnikus kapcsolatok alakulását, s meggyőzte Fulga urat a miniszteri határozat felfüggesztésének szükségességéről, megnyitván ezzel a kérdés tárgyalásos megoldásának útját. A prefektus megegyezett a tanügyminiszterrel a felfüggesztés dolgában és tárgyalások kezdeményezésében, s a kérdés megoldásának szeptember elsejéig történő elhalasztásában.

Az RNEP és a Nagyrománia Párt helyi szerveinek reagálása természetesen nem maradt el. A rájuk jellemző útszéli stílusban rágalmazták és támadták minden lehető formában Madaras Lázárt és a prefektust is. E rágalmakra higgadt, de határozott nyilatkozatban válaszolt Madaras Lázár és Fulga prefektus is.

Az RMDSZ megyei vezetősége mindenesetre felkészült a szükséges tárgyalások lefolytatására, hogy érdekeinket érvényesíthesse.