1993

1993. augusztus 10., kedd I. évfolyam, 94. szám

***      1993. augusztus 19-én 19.30 órakor magyar nyelvő rádióadás indul be Brassóban. Az a Kft. ugyanis, amely a BBC támogatásával, ultrarövid hullámhosszon – 87,8 megaherzen – Rádió Brassó elnevezéssel, helyi adóállomást mőködtet, vállalta, hogy magyar és német nyelvő mősort is sugároz. Ilyen értelemben már tárgyalt is a brassói RMDSZ-szervezettel, nevezetesen az Ügyvezető Elnökségtől Madaras Lázár képviselővel és Kiss Éva Mária mővelődési alelnökkel. A tárgyalások eredményeként beindulhat a délelőtt és délután egy–egy félórát lefoglaló, tehát naponta egyórás magyar nyelvő adás.

Ennek érdekében tanácskoztunk már a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségével, részint avégett, hogy a brassói mősor ne fedje se a marosvásárhelyi, se a bukaresti magyar adást, s nem utolsó sorban azért, mert Brassóban nincs hagyománya a rádiózásnak és szaktanácsokra, támogatásukra van szükségünk, amíg ki nem alakul egy hozzáértő stábunk.

Munkatársakat leginkább a fiatalság köréből szeretnénk verbuválni. Jó lenne, ha minél többen jelentkeznének, hogy aztán a legtehetségesebbeknek mutatkozók közül kerüljenek ki az állandó munkatársak.

Célunk megyénk valamennyi magyarlakta települése életének tükrözése egy olyan hírlánc kiépítése, amely lehetővé tenné, hogy mindenhonnan értesülhessünk a legkülönbözőbb tevékenységi területek eseményeiről és a híreket mindenkihez eljuttassuk. Munkánkat össze kívánjuk hangolni a helyi magyar sajtó és televízió tevékenységével, hogy szervesen és hasznosan egészíthessük ki egymást.

A napi egyórás adás egyelőre még csak távlati cél. Most, a kezdet kezdetén, csupán arra vállalkozhatunk, hogy hetente kétszer, csütörtökön délelőtt 9.30 és 10 óra, délután 19.30 és 20 óra között, vasárnap pedig 9.30 és 20 óra illetve 15.30 és 16 óra között jelentkezzünk a kísérleti jellegő brassói magyar mősorral.

Felkérjük Brassó és Kovászna megye lakosait, hogy elképzeléseiket, elvárásaikat a brassói RMDSZ-székházba továbbítsák levélben vagy telefonon. Postacímünk: 2200 Brašov, str. Simion Bãrnuøiu 17. Telefon/fax: 092-151753.