1993

1993. augusztus 19., csütörtök I. évfolyam, 101. szám

 

***      A kormány székházában augusztus 19-én ülést tartott a Nemzeti Kisebbségi Tanács. A munkálatokon az RMDSZ képviseltében részt vett Takács Csaba ügyvezető elnök, Borbély László és Varga Attila képviselőházi frakció alelnökök és jelen volt Bíró István, az Ügyvezető Elnökség tanügyi referense.

Meghívottként megjelent az ülésen Max van der Stoel az EBEÉ nemzeti kisebbségekkel foglalkozó főbiztosa, aki a felszólalásában egyértelmően pozitívnak értékelte a nemzetiségi jogok tekintetében tett lépéseket, annak ellenére, hogy az RMDSZ képviselőivel való előzetes találkozó alkalmával részletesen tájékozódott és tájékoztatták a valós helyzetről.

A napirenden szereplő kérdések közül érdemben két határozattervezet került megtárgyalásra, melyeket a megfelelő szakbizottságok terjesztettek elő. A Tanácsnak a helységnevek, a közintézmények elnevezései és az utcanevek nemzetiségek nyelvén történő, hivatalos feliratozásáról szóló határozatát elfogadásra felterjesztették a kormányhoz. Több órás vita után az RMDSZ javaslatát, hogy a tervezetben ajánlott 30 százalékos nemzetiségi arány helyett, a 10 százalékos is elegendő legyen a kétnyelvő feliratok kitételéhez, 12 nemzetiség képviselői megszavazták, 4 képviselet a 30 százalékra voksolt. A döntés joga ezek után a Kormányt illeti meg. További javaslatunk volt, hogy 30 napos határidőt írjanak elő a végrehajtáshoz, végül, folyó év december 31-i dátumra módosultan, elfogadásra került sor.

Az Országos Audiovizuális Tanáccsal valamint a Román Rádióval és Televízióval kapcsolatot fenntartó bizottság létrehozásáról szóló határozat szintén elfogadásra került.

Javasoltuk az oktatásra vonatkozó kormányhatározat módosítását olyan értelemben, hogy váljék lehetségessé a történelem és a földrajz anyanyelven tanítása általános- és középiskolai fokon egyaránt. Az RMDSZ-nek ezt a javaslatát és más szövegmódosítási indítványát a Tanács elutasította, így érvényben marad az eredeti változat, miszerint a történelem és a földrajz oktatását anyanyelven csupán az I–IV osztályokban engedélyezik.

A különfélék napirendi pontnál állásfoglalást kértünk a kormánytól a külföldön szerzett diplomák honosítása tekintetében. Kértük az 1990. évi marosvásárhelyi illetve zetelaki és oroszhegyi események következtében elítéltek ügyének a megvizsgálását és a megfelelő szakbizottság által, valamint a bebörtönzöttek feltétel nélküli szabadlábra helyezését. Indítványoztuk továbbá, hogy a Nemzeti Kisebbségi Tanács soron következő plenáris ülésének napirendjén szerepeljen a nemzeti kisebbségekről szóló törvénytervezet.

 

***                                                           FELHÍVÁS

 

Máramaros, Szatmár és Szilágy megye RMDSZ tagszervezeteinek elnökei és a Partium Platform egymást váltó vezetői, azzal a kéréssel fordulnak az RMDSZ tagszervezeteihez és RMDSZ platformjaihoz, hogy az SZKT soron következő győléséig tartózkodjanak a „neptuni találkozó”-val és az ezt megelőző megbeszélésekkel kapcsolatos nyilatkozatoktól.

Szükségesnek tartjuk a romániai magyarság egyetemes érdekében az ügy objektív dokumentumok alapján történő hiteles ismertetését, az SZKT-tagok s az országos vezetőség általi zárt ülésen való higgadt megvizsgálását, a szeptemberi SZKT-tanácskozás első napirendi pontjaként.

 

  1. augusztus 19.

 

  1. Márton Árpád

                                                                        Muzsnay Árpád

                                                                        Kozma Sándor

                                                Máramaros, Szatmár és Szilágy megye RMDSZ elnökei