1993. április 9., péntek I. évfolyam 10. szám

***      Április 8-án, csütörtökön ülésezett a Demokratikus Konvenció Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen az RMDSZ-t Takács Csaba ügyvezet_ elnök és Verestóy Attila szenátusi frakcióelnök képviselte. A DK Végrehajtó Bizottsága elemezte az ország politikai-társadalmi helyzetét, és több fontos döntést hozott. A testület létrehozott egy bizottságot, amely kidolgozza a szubvenciók megvonása után várható árrobbanás során el_reláthatóan kiélez_d_ társadalmi feszültségek kezelésének stratégiáját. Létrehoztak továbbá egy, a parlamenti munkát koordináló bizottságot a pártok frakcióvezet_ib_l. Erre az adott lehet_séget, hogy a múlt hét péntekén a Demokratikus Konvenció pártjai aláírták a politikai együttmük_dési szerz_dést. Több szakmai bizottságot is felállított a testület, amelyek mindegyikében az RMDSZ is képveselteti magát. A Végrehajtó Bizottság megvitatta a Liberális párt által el_terjesztett, a helyi költségvetésre és a helyi adókra vonatkozó törvénytervezetet és szorgalmazza e tervezet miel_bbi napirendre tûzését a Parlamentben. Minthogy bizonyos nézetkülönbségek merültek fel az RMDSZ és a Demokratikus Konvenció több pártja egyes politikai állásfoglalásai kapcsán, a DK Végrehajtó Bizottsága azzal a kéréssel fordul T_kés László püspökhöz, az RMDSZ tiszteletbeli elnökéhez, hogy egy soron következ_ gyûlésen vegyen részt, a nézetek egyeztetése, a DK és az RMDSZ közötti jó kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében. A Demokratikus Konvenció – bár jogszerûnek tekinti – egyértelm_en figyelemelterel_nek és helytelennek ítéli meg a kormány  intézkedését a Kovászna és Hargita megyei prefektusok kinevezése ügyében.

***      A román nemzetiség_ prefektus Kovászna megyei kinevezése nyomán kialakult helyzetr_l, az eddigi döntésekr_l és az elkövetkez_ lépésekr_l folytatott konzultációt a megyei RMDSZ vezet_ivel Markó Béla szövetségi elnök, Bodó Barna politikai ügyvezet_ alelnök és Magyari Nándor László önkormányzati és reformügyi alelnök csütörtökön, április 8-án, Sepsiszentgyörgyön. A találkozón részt vettek a Kovászna megyei szenátorok és képvisel_k is.