1993

1993. április 13., kedd I. évfolyam, 11. szám

***      Április 8-án, az 1000. Romániai Magyar Szó megjelenésének el_estéjén bens_séges háziünnepség zajlott le a f_városi Szabad Sajtó Háza harmadik emeletén: központi magyar napilapunk szerkeszt_i és munkatársai, meghívottak, a vezet_ román napilapok képvisel_i koccintottak a kerek „lapforduló” alkalmával. Az ünnepségen jelen volt a bukaresti Magyar Nagykövetség több munkatársa, Rudas Ern_ nagykövettel az élen, és természetesen az RMDSZ több vezet_je: Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezet_ elnök, Bodó Barna ügyvezet_ politikai alelnök, Verestóy Attila és Tokay György, az RMDSZ szenátusi, illetve képvisel_házi frakciójának elnöke.

***      Szomorú hírt közöl az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezet_sége: 1993. április 11-én, hajnalban, életének 87. évében, hosszas de türelemmel viselt betegség után Nagyváradon elhunyt Horváth Imre költ_, a szelíd szavú négysorosok mestere, az egyetemes magyar líra kiemelked_ egyénisége, a romániai magyar irodalom doyenje. Temetésére április 14-én, szerdán délután kerül sor a nagyváradi Rulykovsky temet_ben.

***      Markó Béla szövetségi elnök, valamint a politikai és önkormányzati ügyvezet_ alelnök április 8-án folytatták a Sepsiszentgyörgyön elkezdett konzultációt a Székelyföldön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson a területi RMDSZ-vezet_kkel, a megyei és városi tanácsosokkal folytak tájékozódó megbeszélések a prefektus-üggyel kapcsolatban. Megegyezés született arról, hogy a két megye tanácsosainak és RMDSZ-vezet_inek küldöttsége még a hónap vége el_tt közösen fognak gy_lésezni és meghatározzák a további tiltakozó lépések összehangolt forgatókönyvét. A gy_lésen az önkormányzati és reformügyi alelnök – Magyari Nándor László – fogja fölvezetni a kialakult helyzetet elemz_ tematikát.