1993. április 8., csütörtök I. évfolyam, 9. szám

***      1993. április 7-én Markó Béla szövetségi elnök találkozott Theodor Melešcanu külügyminiszterrel. A megbeszélésen részt vett Takács Csaba ügyvezet_ elnök, Tokay György, a képvisel_házi frakció elnöke és Verestóy Attila, a szenátusi frakció elnöke. A külügyminiszter tájékoztatta az RMDSZ vezet_it a Jeszenszky Gézával Gyulán folytatott megbeszélésr_l, a határátkel_helyek, a kolozsvári konzulátus, a román-magyar alapszerz_dés kérdésér_l és más fölmerült problémákról. Az RMDSZ vezet_i kifejtették, hogy a Kovászna és Hargita megyei prefektusok kinevezése egyértelm_en ellentmond azoknak az európai követelményeknek, amelyeknek teljesítésére a román kormány ígéretet tett. A találkozón megegyezés született, hogy a magyar kisebbséget érint_ kérdésekr_l a konzultáció folytatódik.

***      Az RMDSZ Maros megyei választmánya a politikai cinizmus és rosszindulat világos jelét látja abban, ahogyan a Hargita és Kovászna megyei prefektusok személyének kinevezésében a kormány eljárt. A Marosvásárhelyen közzé tett nyilatkozatban a testület a leghatározottabban támogatja a két megye magyar és román lakosságának tiltakozását a sérelmes eljárás ellen, és követeli, hogy a kormány vizsgálja felül döntését, figyelembe véve az érintett megyék jogos óhaját és az RMDSZ idevágó javaslatait.

***      Április 7-én, szerdán, az RMDSZ bukaresti székházában a szövetség vezet_i fogadták az Európai Keresztény Demokrata Unió (EUCD) küldöttségét. A megbeszélésen az EUCD részér_l Wilfried Martens, az Unió elnöke, Klaus Franche, Monique Badénes és Wim van Valzen, az RMDSZ részér_l Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezet_ elnök, Bodó Barna politikai alelnök, továbbá – a Romániai Magyar Keresztény Demokrata Párt képviseletében – Hajdú Gábor szenátor, dr. Bárányi Ferenc és Nagy Benedek képvisel_k vettek részt. A találkozón az európai keresztény-demokrata pártokat tömörít_ Unió és az RMDSZ közötti kapcsolat alakulásáról folytattak eszmecserét.

***      Mivel Köt_ Józsefet, az RMDSZ Kolozs megyei elnökét a nagyváradi SZKT országos testületbe választotta a Kolozs megyei választmány április 6-án új elnököt választott Molnos Lajos személyében, aki addig társadalmi-szervezési alelnökként dolgozott. Molnos Lajos helyett Tóth Józsefet választották alelnökké.