1993. április 20., kedd I. évfolyam, 15. szám

***      Április 16-án, pénteken, az RMDSZ is aláírta a demokratikus ellenzék közös nyilatkozatát, amelyben a Demokratikus Konvenció pártjai és szervezetei, valamint az NMF tiltakoznak Ion Iliescu államelnök újságírók el_tt tett polgárháborúra szító, Alkotmányt sért_ kijelentése ellen.

***      Szombaton, április 17-én Marosvásárhelyen ülést tartott a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének Igazgatótanácsa. A tanácskozáson részt vett Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezet_ elnöke. A napirend keretében a tanács megvitatta az RMDSZ és a MURE együttm_ködésének, kapcsolatai kib_vítésének lehet_ségeit. Az igazgatótanács tiltakozó nyilatkozatot fogalmazott meg a Korunk cím_ folyóiratot és más kolozsvári szerkeszt_ségeket ért sorozatos fenyegetések, kilakoltatási szándék ellen.

***      Április 18-án, vasárnap, Takács Csaba, a szövetség ügyvezet_ elnöke részt vett a f_városi zsinagógában az európai zsidóság hatmillió mártírjának emlékére rendezett megemlékezésen.

***      Hétf_n, április 19-én, Kolozsváron ülést tartott az RMDSZ Ügyvezet_ Elnöksége. Az Ügyvezet_ Elnökség megvitatta az RMDSZ Fehér Könyvének megszerkesztésével kapcsolatos teend_ket. Figyelembe véve a beérkezett javaslatokat is, megbízta Bodó Barna és Magyari Nándor László ügyvezet_ alelnököket a dokumentum megírásához szükséges szervezési keretek biztosításával, és ajánlotta a kapcsolatfelvételt a romániai magyar történészekkel, jogászokkal és más szakemberekkel. A Fehér Könyv vázlatának bemutatására szabott határid_ 1993. május 4.

            Az Ügyvezet_ Elnökség elfogadta a Szövetség vezetési struktúráját tartalmazó, a diplomáciai testületeknek, politikai pártoknak és társadalmi szervezeteknek szánt RMDSZ Bemutatkozót.

            Meghallgatta Fischer Fülöp Ildikó oktatási alelnök beszámolóját a pedagógusokkal és diákszövetségekkel lezajlott találkozóról, megvitatta az oktatási törvénytervezettel kapcsolatban kialakult helyzetet, és a törvényhozási munkán kívül politikai tárgyalássorozat megkezdésér_l határozott a romániai magyar oktatásügy érdekeinek érvényesítéséért a leend_ törvényben.

            Meghallgatta a Gazdasági F_osztály György Béla Zsolt ügyvezet_ alelnök által bemutatott tervezetét a romániai magyarság gazdasági kibontakozásáról. A tervezetet szakembergárda bevonásával fogják véglegesíteni.

            Somai József szervezési alelnök bemutatta a számítógépes információszolgáltatás rendszerének egységesítésére vonatkozó tervezetet. A szolgáltatás a megyei szervezetek közrem_ködésével június els_ felét_l indul be.

            Az Ügyvezet_ Elnökség megvitatta a bákói csángó-magyarok RMDSZ szervezetének kéréseit, és jóváhagyta a szervezési munkához szükséges költségvetést.