1993. április 16., péntek I. évfolyam, 14. szám

***      Április 15-én az oktatási alelnökség meghívására tanácskozást tartottak a pedagógus és ifjúsági szövetségek vezet_i, felekezeti oktatással foglalkozó küldöttei és az RMDSZ parlamenti csoportjának küldötte. A Bolyai Társaságot Balázs Sándor, Wanek Ferenc, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséget Pál Zoltán, az Erdélyi Magyar M_szaki és Tudományos Társaságot Papp Éva, a gyógypedagógusokat Vizi Ildikó, az Országos Magyar Diákszövetséget Mezei Gyöngyi és Ádám Gábor, a Magyar Középiskolások Szövetségét Koréh Krisztina, a katolikus egyházat Kolló Gábor tisztelend_, a református egyházat Méder Zsolt, a parlamenti csoportot pedig Asztalos Ferenc képviselte.

***      A házigazdák – Fischer Fülöp Ildikó oktatási alelnök és Takács Csaba ügyvezet_ elnök – teljes támogatásukról biztosították a küldötteket. Eszerint az oktatási alelnökségre hárul a szövetségek tevékenységének összehangolása, egy információs adatbázis megteremtése és egy olyan intézményes szakmai képviselet létrehozása, mely a korszer_, európai kitekintés_ oktatási szemlélet, pedagógiai elvek, didaktikai módszerek és eljárások terjeszt_je, népszer_sít_je.

            Terveiket a pályázati rendszer elvén m_ködtetett hálózat révén kívánják megvalósítani.

            Az oktatási alelnökség struktúrájának kialakításában is konzultáltak a tagszervezetek képvisel_ivel.

            A megoldásra váró, oktatásügyi kérdéseket a teljesség igényével tárgyalták meg (magyar tannyelv_ óvodák, gyógypedagógiai oktatás, szakoktatás, a román nyelv és irodalom tanítása, Románia történelmének és földrajzának tanítása, a m_vészeti-esztétikai és zenei oktatás, a felekezeti oktatás fontossága, az anyanyelv_ fels_fokú oktatási hálózat fokozatos kiépítése, potenciális egyetemistáink exódusa, oktatás a szórványban, az oktatás min_ségi fejlesztésére irányuló tevékenységek).

            Sajnos, a Tanügyi törvény hiányában a végiggondolt lehet_ségek csak részben oldják, illetve oldhatják meg az anyanyelv_ oktatás gondjait. Ez tette indokolttá és fontossá Asztalos Ferencnek a parlament tanügyi bizottság alelnökének jól dokumentált tájékoztatóját a tanügyi törvénytervezet bizottságon belüli vitájáról.

            Ez a találkozó indította el az oktatási és ifjúsági szövetségek intézményes kapcsolatrendszerét.

***      Április 16–17-én a FIDESZ meghívására Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke részt vett a Fiatal Demokraták Szövetsége Debrecenben ülésez_ ötödik kongresszusán. A jelent_s magyarországi párt országos tanácskozásán az RMDSZ képviseletében jelen vannak még Magyari Nándor László és Gyögy Béla Zsolt ügyvezet_ alelnök is. Ugyancsak részt vesznek a FIDESZ kongresszusán, a MISSZ képviseletében, Toró T. Tibor, Szilágyi Zsolt, Sz_cs Géza, valamint Bányai Péter.