1998

1998. július 16., csütörtök VI. évfolyam, 1304. szám

***      Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Gazdasági Főosztálya 1998. július 15-i keltezéssel körlevélben fordult a szövetség területi szervezeteinek elnökeihez, amelyben felkéri a területi szervezeteket, intézzenek felhívást a területükön tevékenykedő vállalkozók vagy vállalati vezetők felé, hogy járuljanak hozzá adományaikkal az árvízkárosultak megsegítéséhez, a bajba jutottak súlyos gondjainak  enyhítéséhez. Erre a célra az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége központi győjtőakciót indított és a Román Fejlesztési Banknál számlát nyitott (BRD, Sucursala Cluj – 251100996069404), de a területi szervezetek is nyithatnak külön számlát az adományokra.

Az RMDSZ tíznaponként közzéteszi a számlára befolyt összegeket, s egyben biztosítja az adományozók nevének közlését mind a helyi, mind a központi magyar nyelvő sajtóban, illetve a szeptember első hetében Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában tartandó nagyszabású zárórendezvényen.