1997. szeptember 8., hétfô V. évfolyam, 1108. szám

***      1997. szeptember 6-án szombaton délelôtt került sor a berecki (Kovászna megye) mûvelôdési ház felavatására. A rendezvényen beszédet mondott Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke és Orbán Árpád, a megyei tanács elnöke. A szövetségi elnök kiemelte az alkalom fontosságát és emlékeztetett arra, hogy a politika van a kultúráért és nem a kultúra a politikáért.

  1. szeptember 6-án, szombaton Markó Béla, az RMDSZ szövetségi elnöke lakossági fórumon vett részt Gyergyószentmiklóson, amelyen jelen volt Dézsi Zoltán prefektus, és Pál Árpád polgármester, valamint Nagy István, Garda Dezsô és Ráduly Róbert képviselôk. Markó Béla beszámolt a résztvevôknek az RMDSZ kormányzati munkájáról, az elmúlt kilenc hónap eredményeirôl és nehézségeirôl, valamint az elôttünk álló feladatokról. Az RMDSZ elnöke kitért arra is, milyen fontos a Székelyföld számára, hogy, a módosított Tanügyi törvénynek megfelelôen, 3 éves fôiskola indul az ôsztôl Gyergyószentmiklóson és Sepsiszentgyörgyön.

 

***      1997 szeptember 6-ra, Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezetô elnöke tanácskozásra hívta meg a megyei egészségügyi igazgatóságok magyar vezetôit Bihar, Fehér, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár és Szilágy megyébôl. A  tanácskozáson jelen volt dr. Molnár Géza egészségügyi államtitkár, és dr. Bárányi Ferenc képviselô. A megbeszélés során megvitatták a jelenlegi egészségügyi ellátás javításának lehetôségeit, az egészségügy privatizációjának helyzetét, valamint a szakorvos- és középkáderképzés gonjainak megoldásához szükséges intézkedéseket. A jelenlevôk elemezték az egészségügyi minisztérium reformprogramját is.

 

***      Pénteken, szeptember 5-én került sor az Udvarhelyszéki RMDSZ tisztújító közgyûlésére, melyen Verestóy Attila szenátort választották meg széki elnöknek Farkas Csaba keresztúri fogorvos ellenében. Az új elnök már ki is jelölte az alelnököket. Tanügyi-kulturális alelnök Asztalos Ferenc képviselô, szociális-gazdasági alelnök Antal István képviselô, önkormányzati alelnök Bunta Levente, ifjúsági alelnök Ladányi László. A területi alelnökök: Farkas Csaba (Székelykeresztúr), Bokor Sándor (Parajd), Menyhárt Domokos (Szentegyháza) és Sófalvi László (Udvarhely).