1997. szeptember 11., csütörtök V. évfolyam, 1111. szám

***      1997. szeptember 11-én, csütörtökön került sor az RMDSZ szokásos sajtóértekezletére, melyen Markó Béla szövetségi elnökön és Takács Csaba ügyvezetô elnökön kívül részt vett Varga Attila képviselôházi frakcióvezetô, valamint Márton Árpád és Elek Barna képviselôk.

Az RMDSZ vezetôi ismertették a Koalíciós Egyeztetô Tanács szeptember 11-i ülésének eredményeit, valamint a közszolgálati televízió és rádió törvényének várható módosításait.

A tanügyi bizottság elnökének hozzáállásával kapcsolatban Markó Béla kifejtette, hogy nemcsak a koalíción belüli egyezségeknek mond ellent, de a kormányprogramnak is. Tekintettel a kapott ígéretekre, a kérdés megoldását egyelôre a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt belügyének tekintik a koalíció pártjai  mondta az RMDSZ elnöke.

Az RMDSZ ügyvezetô elnöke beszámolt arról, hogy a Demokrata Párt (DP) javaslatára közös álláspontot dolgoznak ki a koalíció pártjai az 1991. évi 18-as törvénnyel kapcsolatban. A DP által elôterjesztett egyezményt alapvetô módosítások nélkül fogjuk elfogadni – mondta Takács Csaba, aki szerint nézetkülönbség csak a közösségi tulajdonok esetében áll fenn.