1997. október 21., kedd V. évfolyam, 1137. szám

***      Kedden, október 21-én Horn Gyula magyar miniszterelnök és a kíséretében lévő hivatalos magyarországi vendégek ellátogattak az RMDSZ bukaresti székházába, ahol a vendégeket Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Dézsi Zoltán SZKT-elnök, Verestóy Attila szenátusi frakcióvezető, Asztalos Ferenc és Márton Árpád, a képviselőházi frakció alelnökei, Frunda György, Hajdú Gábor, Puskás Bálint szenátorok, Kovács Csaba, a Képviselőház Állandó Bizottságának titkára, Tokay György kisebbségvédelmi és Birtalan Ákos turisztikai miniszter fogadták. Az ez alkalommal létrejött beszélgetésen többek között jelen volt Tabajdi Csaba politikai államtitkár, Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési, Fazakas Szabolcs ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi, Csiha Judit privatizációs miniszter, Bagi Gábor külügyi helyettes államtitkár, több magyarországi üzletember. Jelen volt Szőcs Ferenc, Magyarország bukaresti nagykövete, és Bitay Károly, Magyarország kolozsvári főkonzulja.

A vendégeket Markó Béla köszöntötte, kiemelve, hogy ez a találkozó merőben új körülmények között zajlik, hiszen az RMDSZ kormányzati szerepet vállalt. A szövetségi elnök rövid helyzetelemzést tartott az RMDSZ kormányzati munkájáról, a szövetség főbb célkitőzéseinek megvalósításával kapcsolatos problémákról, a koalíciós együttmőködésről, és kidomborította, hogy a romániai magyarság érdekeinek megfelelően az RMDSZ támogatja Magyarország európai integrációját s a román-magyar kapcsolatok fejlesztését. Horn Gyula válaszában őszintén gratulált az RMDSZ-nek a kormányzásban vállalt szerepéért, és kifejtette, hogy az RMDSZ, a romániai magyarság előtt történelmi esély áll: kormányzati tényezőként tenni azért, hogy a két ország és nép közötti megbékélés és együttmőködés, jószomszédi kapcsolatok megoldást hozzanak régi problémákra, mindkét ország betagozódjon az egységes, demokratikus Európába, amihez Magyarország minden segítséget hajlandó megadni Romániának. Kijelentette, modellértékőnek mondható a két kormány, a két ország kapcsolata, Romániában ma olyan kormány van hatalmon, amely tenni akar és tud is a két ország közötti jó kapcsolatokért, a kisebbségi kérdés európai normák szerinti rendezéséért. Utalt arra, hogy román partnereivel, Victor Ciorbea miniszterelnökkel létrejött találkozóin –  ez utóbbival eddig négyszer találkozott –  mindannyiszor kijelentette: Magyarországnak érdeke, hogy Románia mielőbb tagjává váljon a NATO-nak és az EU-nak, és ezért a magyar kormány határozottan támogatja Románia integrációs törekvéseit. Ugyanakkor utalt arra is, hogy a felerősödő nacionalista uszítás ellen mindkét országban tenni kell, nem lehet eltőrni a kapcsolatokat romboló, nemzeti győlöletet keltő propagandát. A beszélgetés során Takács Csaba, Verestóy Attila, Frunda György és Tokay György is szóltak a látogatás jelentőségéről, az RMDSZ törekvéseinek támogatását kérve a magyar miniszterelnöktől.