1997. március 4. kedd V. évfolyam, 979. szám

***      1997. március elsején Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Kolozs Megyei Képviselők Tanácsa (MKT). A tanács megszavazta a Boros János megyei elnök által javasolt Megyei Elnökség struktúráját. A tizenegy tagú elnökség a megyei elnökből, négy alelnökből és hat elnökségi tagból (alelnökökkel egyenlő rangúak) tevődik össze. Ugyanakkor az MKT nem hagyta jóvá a megyei elnöknek azt a javaslatát, hogy a megyei titkár töltse be a szervezési alelnök tisztségét is. A tisztségekre javasolt személyek valamennyien megkapták a megerősítéshez szükséges szavazatszámot.

 1. Megyei elnök: Boros János;

Alelnökök:

 1. Ifjúság, sport: Bónis Miklós;
 2. Szervezés: –
 3. Szociális kérdések és egészségügy: Dr.Bakos Katalin;
 4. Közmővelődés: Sebesi Karen Attila;

Elnökségi tagok:

 1. Gazdaság: Nagy Ildikó;
 2. Mezőgazdaság, faluszervezés: Barazsuly Emil;
 3. Oktatás: Bálint Kelemen Attila;
 4. Önkormányzat: –
 5. Munkaügy: Kira Miklós;
 6. Kolozsvár városi problémák: Donogán Péter.

A szervezési és önkormányzati elnökségi tagok munkakörének betöltésére a következő MKT­-ülésen kerül sor. Pálffy Károly eddigi megyei titkárt az MKT megerősítette tisztségében.

A továbbiakban az MKT elfogadta saját Mőködési Szabályzatát, majd zárt ülésen megvitatta a szervezetet érintő, aktuális politikai problémákat.

 

***      A Szenátus március 3-i, hétfői ülésén az RMDSZ-frakció részéről Kozsokár Gábor és dr. Csapó József élt az interpelláció jogával. Kozsokár Gábor Kovászna megyei szenátor felkérte a mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztert, hogy járjon közben a kormánynál a hazai fogyasztásban oly jelentős súllyal bíró burgonyának stratégiai vagy országos fontosságú terménnyé minősítése érdekében, és szorgalmazta a burgonyatermelőknek nyújtandó kedvezmények és anyagi támogatás megadását.

Dr. Csapó József Bihar megyei szenátor a kormány Főtitkárságához és a Helyi Közigazgatási Hivatalt felügyelő miniszterhez, Remus Opriőhoz intézett interpellációt, amelyben a hazai és nemzetközi jogrendet, a magántulajdon sérthetetlenségét semmibe vevő ügyletnek minősítette a nagyváradi Urszula Apácarend kolostorától annak idején önkényesen és jogcím nélkül állami tulajdonba vett ingatlan lakásállományának a bérlők számára történő eladását. Követelte a visszaélés szankcionálását és a szóban forgó ingatlan egyházi tulajdonba való visszajuttatását.

 

***      Kedden, március 4-én, a Képviselőházban a napirend előtti felszólalások során Ráduly Róbert Hargita megyei képviselő a politika és a civiltársadalmi szféra kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Szükségesnek nevezte a civiltársadalmi szerveződések fokozottabb mérvő támogatását a központi adminisztráció részéről, ugyanakkor a különböző alapítványok és egyesületek monitorizálását szorgalmazta, tekintettel arra, hogy számos ilyen szerveződést csupán  különböző javak – gépkocsik, irodafelszerelés stb. – vámmentes behozatalának biztosítására hoztak létre. Megemlítette ugyanakkor, hogy a civiltársadalmi szféra politikailag semlegessé tételének elmaradása miatt hét éve merő ábránd a Romániai Ifjúsági Tanács létrehozása és e szervezet teljes jogú tagként való csatlakozása a Nemzeti Ifjúsági Tanácsok Európai Tanácsához (CENYC).