1997. március 24., hétfő V. évfolyam, 993. szám

***      1997. március 21-én, pénteken Kolozsváron ülésezett az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. Napirenden szerepelt az SZKT és a SZET soron következő ülésének előkészítése, az RMDSZ költségvetésének megvitatása és elfogadása, az V. Kongresszus képviseleti normáinak tervezete, valamint a kongresszus helyszínének kérdése. Meghatározták a területi szervezetek támogatásának kereteit és módját. Mivel a kongresszus helyszínére vonatkozó kiírásra nem érkezett pályázat, az Ügyvezető Elnökség határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy területi szervezeteket keres meg az RMDSZ V. Kongresszusának megszervezésére.

 

***      1997. március 22-én Kolozsváron, az Egyetemiek Háza kistermében ülésezett az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa (OÖT). A konferencián részt vett Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Seres Dénes szenátor, a Szenátus közigazgatási bizottságának elnöke, Kovács Csaba Tibor képviselő, a Képviselőház közigazgatási bizottságának tagja, Orbán Árpád, a Kovászna megyei tanács elnöke, a koalíciós pártok Kolozs megyei és Kolozsvár városi tanácsosai.

Takács Csaba ügyvezető elnök a konferenciát köszöntő beszédében elemezte a választások után kialakult politikai helyzetet. Kiemelte az RMDSZ felelősségvállalását a kormánykoalícióban és hangsúlyozta az önkormányzatok szerepét az új szemléletmód kialakításában. Sántha Pál Vilmos, az OÖT leköszönő elnöke ismertette az OÖT tevékenységét az 1995–1996-os időszakban. Beszámolóját hozzászólások követték. A kormányprogram végrehajtásának meghatározó része az önkormányzatokra hárul, de a helyi tanácsok az elmúlt időszakban háttérbe szorultak – derült ki a tanácsosok beszámolóiból. Seres Dénes szenátor a helyi tanácsok hatáskörét kibővítő, módosítás előtt álló Helyhatósági törvényről beszélt, és kiemelte az OÖT jelentős szerepét a 69-es Törvény módosító javaslatainak kidolgozásában. Kovács Csaba Tibor képviselő hiányolta az önkormányzati tisztviselők kellő megbecsülését, anyagi javadalmazásának alacsony szintjét, ami maga után vonja a szakemberek hiányát a közigazgatás vezető pozícióiban.              Markó Béla szövetségi elnök beszédében kiemelte, hogy csökkenteni kell az államhatalom helyi képviselőinek, a prefektusoknak a hatáskörét a decentralizáció, a reális önkormányzati reform megvalósításának érdekében.

Székely István ügyvezető alelnök javasolta egy önkormányzati hírlevél létrehozását, amely biztosítaná az információ áramoltatását, és kommunikációs lehetőséget jelentene a helyi önkormányzatok között.

A konferencia napirendjének megfelelően sor került az OÖT Elnökségének megválasztására. A szavazás eredményeképpen az Elnökség új összetétele: Demeter János – elnök; Takács János, Molnos Lajos, Patka Sándor – titkárok. Az alelnököket területi felosztás szerint választották meg: Málnási László Levente – Háromszék, Brassó; Zsombori Vilmos – Hargita; Szedilek Lenke – Kolozs, Fehér; Jakabffy László – Bihar, Szilágy; Fodor Imre – Maros, Szeben, Beszterce; Murvai Miklós – Arad, Temes, Krassó-Szörény, Hunyad, valamint Székely István ügyvezető alelnök, az RMDSZ Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért Felelős Főosztályának vezetője, aki az alapszabályzat értelmében mint az illetékes főosztály vezetője hivatalból tagja az OÖT Elnökségének.

 

***      Niculescu Antal, a szövetségi elnök politikai tanácsosa 1997. március 9–22-e között kéthetes politikai tanulmányúton vett részt az Európa Unió meghívására. Az European Union Visitors Programme égisze alatt Brüsszelben, Madridban és Koppenhágában szervezett tanulmányúton Niculescu Antal elsősorban a szubszidiaritás és a devolúció elvének az alkalmazásáról, azaz a helyi önkormányzatok kompetenciáiról, feladatköréről, mőködéséről stb. szerzett információkat.

Az RMDSZ elnökének politikai tanácsosát mindhárom fővárosban fogadták a Helyi Önkormányzatok Szövetsége, a Parlament, a Városháza vezető tisztségviselői, Belgium, Spanyolország és Dánia bel-, illetve külügyminisztériumainak magas rangú képviselői.

Ezenkívül Niculescu Antal találkozott a dániai és a belgiumi német közösségek képviselőivel, a spanyol fővárosban, Madridban pedig a Kanári Szigetek kormányának képviselőjével, a Gazdasági- és Önkormányzati Minisztériumok, valamint a Spanyol Municípiumok és Régiók Szövetsége vezető beosztású tisztségviselőivel.

Brüsszelben az RMDSZ Szövetségi Elnöki Hivatalának politikai tanácsosát fogadták az Európa Parlament, az Európa Bizottság, az EU Régiók Tanácsa, a Belga Parlament, valamint a belgiumi Flamand Közösség Minisztériumának képviselői, illetve a Német Közösség Önkormányzata EU irodájának tisztségviselői.

 

***      Szombaton, március 22-én, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Líceumban tartotta küldöttközgyőlését a Magyar Ifjúsági Tanács. A küldöttközgyőlésen jelen voltak a MAKOSZ, az Ifjúsági Keresztyén Egyesület, a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, az Állampolgár Menedzser Egylet és a DUMA (diákújságírók egyesülete) képviselői. A napirendi pontok között szerepeltek: a tagszervezetek beszámolói az elvégzett munkáról, az elkövetkező programok megbeszélése, az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma ifjúsági szaktestületével kapcsolatos kérdések, a MIT SZKT-képviselete és az RMDSZ V. Kongresszusán való szerepvállalása. A küldöttközgyőlés elfogadott egy határozatot a MIT-tagságukat felfüggesztettnek nyilvánító szervezetekkel kapcsolatosan és az április 25–27-e között megszervezendő MIT-hétvégét illetően. A tervezett program keretében a résztvevők szervezeti vezetőképzés, problémamegoldás és konfliktuskezelés témákban hallgatnak meg előadásokat. A MIT határozatot fogadott el az ifjúsági szaktestület bővítésével kapcsolatosan, annak érdekében, hogy a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és a DUMA képviselői is részt vehessenek a pályázatok véleményezésénél. Ennek érdekében a MIT elnöke levélben fordul majd az Illyés Alapítvány Romániai Alkuratóriumához.