1997. március 11., kedd V. évfolyam, 984. szám

***      Március 10-én este az RMDSZ bukaresti székházában Markó Béla szövetségi elnök jelenlétében került sor az RMDSZ kormányzati tisztségviselőinek heti tanácskozására a szövetség vezetőivel. A megbeszélésen a kormányzati munka aktuális kérdéseiről, a koalíciós együttmőködés konkrét formáiról, vetületeiről folyt eszmecsere.

 

***      1997. március 8-án, Kolozsváron tanácskozott az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) elnöksége. A tíztagú elnökségből jelen volt Sántha Pál Vilmos elnök, Murvai Miklós alelnök, Boros János, Jakabffy László és Takács János titkárok, valamint Székely István jelenlegi és Demeter János volt önkormányzati ügyvezető alelnök.

Az elnökség a március 22-re tervezett Országos Önkormányzati Konferencia előkészítéséről, új önkormányzati program szükségességéről, valamint az OÖT mőködőképességének feltételeiről folytatott tanácskozást. Megegyezés született arról, hogy föltétlenül szükséges egy ügyvezetőt alkalmazni, aki az ÜE Önkormányzatokért és Területi Szervezetekért Felelős Főosztályával együttmőködve, az OÖT határozatainak végrehajtását biztosítaná.

Az elnökség arról is határozott, hogy pályázati úton egy állandó alkalmazott szerkesztésében, kb. kéthetenként, önkormányzati hírlapot fog biztosítani minden egyes önkormányzat számára, ahol legalább egy RMDSZ tanácsosunk tevékenykedik.

A testület szükségesnek találta az OÖT Mőködési Szabályzatának lényeges változtatását, mivel az eddigi már nincs összhangban a szervezet jelenlegi feladataival. A konferenciára az elnökség közös szabályzat-módosítási javaslatot terjeszt elő.

 

***      Március 5–6-a között Moszkvában ülésezett a Fekete-tengeri Gazdasági Együttmőködés Parlamenti Közgyőlésének jogi és politikai kérdésekkel foglalkozó bizottsága. A román parlamenti küldöttség tagjaiként részt vettek a tanácskozáson Valeriu Glodeanu szenátor és Kerekes Károly képviselő.

 

***      1997. március 7-én vállalatvezetők kérésére Örsi Imre, az Állami Vagyonalap Igazgatótanácsának tagja és Tamás Sándor Kovászna megyei képviselő találkozott a kézdivásárhelyi székhelyő többségi állami vagyonnal rendelkező ipari intézmények és mezőgazdasági érdekeltségő állami intézmények vezetőivel. A találkozó célja és témája: tájékoztató a koalíciós kormány várható intézkedéseiről, amelyek a többségben állami tőkéjő ipari és mezőgazdasági intézményeket érinti.