1997. május 20., kedd V. évfolyam, 1030. szám

***      A Hunyad megyei RMDSZ Állandó Bizottsága állásfoglalást tett közzé Segesvári Miklós Hunyad megyei alprefektus lemondási kérelmével kapcsolatban. A Hunyad megyei RMDSZ vezetősége kíválónak minősíti Segesvári Miklós alprefektusi tevékenységét és nem tartja indokoltnak alprefektusi tisztségéről való lemondását. Miután rámutat arra, hogy a Cuvântul Liber címő helyi lapban megjelent cikk egy bíróságilag még befejezetlen ügy rosszindulatú szellőztetése, és hogy a rendőrségi vallomás zsarolás hatására keletkezett, amit az alprefektus hivatalosan vissza is vont, a periratok pedig nem igazolják Segesvári Miklós bőnösségét, a Hunyad megyei RMDSZ Állandó Bizottsága egyhangúlag kéri Markó Béla szövetségi elnököt, vizsgálja felül a lemondást és csak a bírósági ítélet jogerőre emelkedése után határozzon.

Hasonlóképpen közleményt adott ki az ügyben több politikai párt (RSZDP, RTDP), továbbá a Romák Általános Szövetségének Hunyad megyei szervezete, valamint a helyi írott és elektronikus média, illetve a központi sajtó több Hunyad megyei tudósítója. Az állásfoglalások egybehangzóan pozitívan értékelik Segesvári Miklós politikai és szakmai hozzáértését, a megye érdekében kifejtett munkáját, és kérik a miniszterelnököt, illetve az RMDSZ vezetését, hogy ne fogadják el, illetőleg vizsgálják felül döntésüket az ügyben.

 

***      Május 20-án a Képviselőház délelőtti ülésén megvitatták az ellenzéki pártok (RTDP, RNEP, NRP) 73 képviselője által benyújtott egyszerő indítványt a Helyhatósági törvény módosításával kapcsolatban. A kormány időközben visszavonta a törvénytervezetet és sürgősségi kormányrendelettel szándékozik szabályozni a polgármesterek újraválasztásával kapcsolatos kérdéseket, így az indítvány tulajdonképpen tárgytalanná vált. Ennek ellenére a házszabáy szerint a vitát megejtették, majd a Ház 180 szavazattal 106 ellenében és 8 tartózkodással elvetette az ellenzéki képviselők indítványát.

 

***      Az Ügyvezető Elnökség javaslata alapján Markó Béla megbízta Kovács Csaba és Márton Árpád képviselőket, valamint Kötő József ügyvezető alelnököt, hogy képviseljék az RMDSZ-t a Nemzeti Kisebbségek Tanácsában. Az RMDSZ képviselői május 20-án, kedden részt vettek a Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal mellett mőködő konzultatív testület első plenáris ülésén, amelyen bemutatták a Nemzeti Kisebbségvédelmi Hivatal eddigi munkáját, majd megvitatták az NKT Szervezési és Mőködési Szabályzatát és 1997. évi költségvetését.