1997. június 5., csütörtök V. évfolyam, 1042. szám

***      Hétfôn, június 2-án, látogatást tett az RMDSZ Kolozs megyei székházában Orbán Viktor, a FIDESZ-Magyar Polgári Párt elnöke és Király András a FIDESZ külügyi tikára. A megbeszélésen az RMDSZ részérôl jelen voltak: Boros János, a Kolozs megyei szervezet elnöke, Mátis Jenô képviselô, Pálffy Zoltán  megyei tanácsos, Molnos Lajos és Somogyi Gyula  városi tanácsosok. Orbán Viktor beszámolt kolozsvári látogatása eredményeirôl. A beszélgetés tárgya volt Románia és Magyarország általános politikai helyezete, szó esett a jövô évben esedékes magyaroszági parlamenti választások esélyeirôl.

 

***      Harmadik napja tartózkodik Kolozsváron az a Bitay Károly magyar külügyminisztériumi tanácsos által vezetett, gazdasági és építészeti szakemberekbôl álló bizottság, amelynek az a feladata, hogy megfelelô épületet találjon a helyi Magyar Konzulátus berendezkedéséhez.

 

***      Kolozsváron lefolytatott helyszíni szemléje alapján meghozta a város fôterére vonatkozó döntését  Mûvelôdési Minisztérium Andrei Pippidi vezetésével kiszállt szakértôi bizottsága. Ennek értelmében három hónapon belül le kell zárni az itt végzett régészeti ásatásokat, másutt kap végleges elhelyezést a capitoliumi farkas szobra, továbbá ugyancsak másutt fogják felépíteni az új ortodox katedrálist. A sajtónak tett nyilatkozatában Andrei Pippidi kijelentette, hogy a fôteret eredeti állapotában kell helyreállítani.