1997

1997. június 17., kedd V. évfolyam, 1050. szám

***      A magyar nyelvő oktatás és közmővelődés újraindításának szükségessége a moldvai csángó faluközösségekben nemzeti önépítésünk folyamatában kiemelt fontosságú feladat. Ebből a tényből kiindulva, az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Mővelődési és Oktatási Főosztálya neves hazai néprajzkutatók, Pozsony Ferenc és Tánczos Vilmos tanulmányaira támaszkodva, elkészítette az intézménytelepítési tervezet térképét, amelyet tanulmányozásra és gyakorlati alkalmazásának előkészítésére a kormányzatban dolgozó illetékes RMDSZ-tisztségviselők elé terjeszt.

 

***      1997. június 17–19-e között Athénban kerül sor a Fekete-tengeri Gazdasági Együttmőködés Parlamenti Közgyőlésének 9. ülésszakára. Napirenden szerepel: 1. A tagállamok Vámszabályzatának javítását célzó ajánlás elfogadása; 2. A regionális szervezet Kereskedelmi és Fejlesztési Bankjával kapcsolatos problémák megvitatása; 3. A regionális szervezet parlamenti és kormányszervei közötti együttmőködési mechanizmus tökéletesítését célzó ajánlás elfogadása; 4. A térség országaiban fokozott problémát okozó menekültkérdés megoldását célzó ajánlás elfogadása; 5. Pénzügyi kérdések.

A 3-as pont raportőre Kerekes Károly RMDSZ-képviselő, a jogi és politikai kérdésekkel foglalkozó bizottság elnöke.

 

***      Immár a III. Honismereti Népfőiskola Táborát tartja a megalakulásától eltelt négy esztendő alatt Szovátán az EMKE tagszervezeteként mőködő Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság.

A Teleki Oktatási Központban június 13–18-a között folyó idei összejövetel témája Mőemlékvédelem és természetvédelem. A népfőiskola társszervezője a Kelemen Lajos Mőemlékvédő Társaság, valamint a Rhododendron Környezetvédő Egyesület. A népfőiskola Kárpát-medencei részvétellel zajlik, jelen vannak a magyarországi Székely Kör, a Budapest Környéki Népfőiskola Egyesület képviseletei, továbbá Szabadkáról is érkeztek vendégek a hazai meghívottak mellé.

Az összejövetel célja, hogy megvitassa, mit tehetnek a szakmai civil szervezetek annak érdekében, hogy a mőemlék- és természetvédelemben felkészült polgárok álljanak a társadalom szolgálatában. A rendezvény előadói a szakma jeles magyarországi és hazai képviselői.

Az RMDSZ Mővelődési és Egyházügyi Főosztálya részéről jelen voltak Dáné Tibor Kálmán főosztályvezető, népfőiskola-szervező, valamint Balogh Ferenc főelőadó, a Kelemen Lajos Mőemlékvédő Társaság elnöke.