1997. január 13., hétfő V. évfolyam, 943. szám

***                                                        KÖZLEMÉNY

 

  1. január 12-én Kolozsváron tartotta első idei ülését a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa (TEKT). A megbeszélésen részt vett Markó Béla szövetségi elnök, Takács Csaba ügyvezető elnök, Náznán Jenő és Nagy Zsolt alelnökök.

Az ülés első napirendi pontja keretében Markó Béla és Takács Csaba tájékoztatott az országos szintő koalíciós egyeztetésekről, a területi elnökök pedig beszámoltak a megyékben folyó hasonló tárgyalások menetéről és eddigi eredményeiről. A beszámolókból kialakult kép azt mutatja, hogy a szövetség által a különböző megyei tisztségek betöltésére ajánlott személyek kiválasztása széleskörő társadalmi konzultációval történik, amelynek alapvető szempontja a jelöltek kiváló szakmai felkészültsége és politikai elkötelezettsége. Az elhangzottak elemzése nyomán a testület arra a következtetésre jutott, hogy ott, ahol ez még nem történt meg, az RMDSZ kezdeményezze, illetve szorgalmazza a koalíciós partnerek helyi képviselőiből álló politikai egyeztető-tanácskozó állandó bizottságok létrehozását, amelyek célja a koalíciós megegyezésből, illetve a kormányzási programból következő tennivalók megvalósításának követése helyi szinten.

A TEKT vasárnapi ülésén a résztvevők véleményezték az 1997-es RMDSZ-tevékenység ütemtervét is. Figyelembe véve a megfelelő előkészítéshez szükséges időt, az idei év két legjelentősebb eseménye, a belső választások és a kongresszus megtartására a testület a május végét–június elejét, illetve egy októberi vagy novemberi dátumot tart a legmegfelelőbbnek, a Szövetségi Képviselők Tanácsa legközelebbi ülésének időpontjaként pedig február 7-ét és 8-át javasolja. Az Ügyvezető Elnökség az utóbbi javaslatot továbbítja az SZKT Állandó Bizottságának.

 

Kolozsvár, 1997. január 12.

A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa 

 

***      Az Ügyvezető Elnökség Gazdasági Főosztálya szervezésében vállalkozói fórumra került sor 1997. január 11-én Kolozsváron. A rendezvényen a vállakozásfejlesztési központokon keresztül több mint 70 romániai vállalkozó vett részt. Meghívott előadók voltak: dr. Burgert Róbert, az Új Kézfogás Közalapítvány kuratóriumának elnöke, és dr. Csapody Miklós magyar országgyőlési képviselő. Az előadók ismertették az alapítvány 1997-es gazdasági stratégiai célkitőzéseit és válaszoltak a 18 hozzászóló által fölvetett kérdésekre.

 

***      Az Ágostai Hitvallású Osztrák Evangélikus Egyház meghívására, január 11-én háromnapos ausztriai látogatásra utazott Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke. Látogatása során Tőkés László január 13-án Grazban, 14-én Bécsben tart előadást a romániai egyházi és társadalmi helyzetről, és sajtóértekezleten vesz részt az Evangélikus Sajtószolgálat szervezésében.