1997. augusztus 8., péntek V. évfolyam, 1087. szám

***                                                  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Illyés Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdet ifjúsági szervezetek (szerveződések) számára az Ifjúsági Szaktestületen keresztül. A pályázati kiírás célja: a romániai magyar közösségfejlesztés, ifjúsági vezetőképzés, kulturális és mővészi programok és szabadidős tevékenységek támogatása; az ifjúsági szervezetek mőködésének normatív támogatása és infrastruktúrájuk fejlesztése; kutatások, felmérések támogatása. A rendelkezésére álló keretből az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának Ifjúsági Szaktestülete félévenkénti elbírálások útján támogatja a romániai magyar ifjúságot. A pályázatok beküldési határideje: 1997. szeptember 10.

Pályázati őrlap és útmutató az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának Ifjúsági Szaktestületétől igényelhető, a következő címen: 3400 Cluj, Str. Densuőianu nr. 6/A, tel/fax: 064-414761.

A pályázatokat az 1997-ben kidolgozott pályázati őrlapon, a pályázati útmutató szerint kell benyújtani. A nem megfelelő őrlapon vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a szaktestület nem bírálja el.